Dit is een online module die individueel op zelfstudie basis doorlopen wordt. De docent begeleidt op afstand de gemaakte opdrachten door ze te beoordelen en terug te koppelen.

Deze module is een verdieping op de basis van plantenfysiologie kennis en toepassing in de praktijk. Plantenfysiologie is de basis voor de teelt. 

De groei van de plant is het uitgangspunt binnen deze module. De factoren die de groei beinvloeden, oftewel de thema's binnen deze module zijn:
 • Licht
 • Kooldioxide
 • Water en meststoffen
 • Tempratuur
 • Zuurstof
 • Hormonen
 • Stressfactoren: o.a. ziekten en plagen
 • Groeifactoren gecombineerd.

De gehanteerde onderwijsvormen:

1. Kennis verwerven:
Voor ieder thema is een online module (e-learning) beschikbaar met daarin de basisinformatie. Deze informatie is verrijkt met vak artikelen, animaties en filmpjes. (Studiebelasting 22 uren)

2. Kennis toepassen:
Per thema worden opdrachten gemaakt voor het toepassen van de opgedane kennis. De opdrachten worden ingeleverd via de digitale leeromgeving en de begeleider beoordeelt de opdrachten en koppelt terug. (Studiebelasting 10 uren)

3. Praktijkbegeleiding:
Tijdens het bedrijfsbezoek wordt de praktijk onder begeleiding van een deskundige docent verder uitgediept. (Studiebelasting 2 uren)

4. Toets. (Studiebelasting 6 uren)

Optioneel:

 • Optie 1: Kennis toepassen per thema (indien mogelijk met behulp van meetinstrumenten) 
  Hierbij dient men te denken aan het beschikbaar stellen en gebruiken van diverse meetapparatuur met daaraan gekoppeld een aantal opdrachten. De aanwezige meetapparatuur o.a. CO2-meter, lichtmeter lux en par, tempratuurmeter en infraroodcamera. In overleg met het bedrijf wordt gekeken welke praktijkcase ingezet wordt, afhankelijk van het type bedrijf. (Studiebelasting 10 uren).
 • Optie 2: Extra bedrijfsbezoek (studiebelasting 2 uur) 
  Voor de regio buiten Zuidoost-Nederland worden extra reiskosten in rekening gebracht.

Doel

Door de groeifactoren één voor één aan de orde te stellen en de koppeling te maken met de praktijk wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het sturen op deze factoren.

Doelgroep

Medewerkers en/of bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de tuinbouw.

Afsluiting

De module wordt afgesloten met een toets, bij een voldoende resultaat ontvangt u een Getuigschrift.

Totaal aantal studiebelastingsuren: 40 uren.

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@