Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

 • Marktanalyse;
 • Marketing;
 • Marketingmix;
 • Branding & storytelling;
 • Sociale media;
 • PMC;
 • Marketingplan.

Modules

Deze module is onderdeel van de Brancheopleiding Boomkwekerij - bedrijfsleider 1. Deze bestaat uit 5 verschillende modules. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere modules:

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke modules. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle modules, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Doel

Van denken naar doen
Iets met een website, social media en folders maken, dat is wat er vaak gezegd wordt als het gaat om marketing. Het vakgebied gaat alleen veel verder dan dat. Het is belangrijk dat je weet wat er in je werkveld gebeurt, welke doelstellingen je als bedrijf wilt bereiken, wie je doelgroep is, welke middelen je het beste in kan zetten. Als je alles in kaart hebt gebracht dan komen de antwoorden op de vragen bij elkaar in een marketingstrategie en bijbehorende aanpak? In deze module gaan wij hier mee aan de slag.

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze module wordt ervan uitgegaan dat je medewerker en/of toekomstig medewerker van een boomkwekerij bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Afsluiting

Na het volgen van deze module kun je:

 • Werken volgens de gestelde kwaliteitseisen;
 • Overleggen en adviseren;
 • Kostenbewust handelen;
 • Gegevens over de afzet analyseren en conclusies trekken;
 • De specialistische kennis van de keten/markt benoemen;
 • Een SWOT-analyse uitvoeren;
 • Een marketingplan schrijven;
 • Een actueel netwerk opbouwen.

Je ontvangt een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@