Doel

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 2 opleiding medewerker agrarisch loonwerk start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de bodem, gewassen, machines en gereedschappen.  In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeelden van keuzedelen voor deze MBO-opleiding zijn cultuurtechniek en precisie landbouw.  

Bekijk in onderstaande overzichten de studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris voor deze opleiding.

Deze opleiding is er ook op niveau 3. Vind je werken in de agrosector sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij medewerker teelt  of medewerker veehouderij .

Doelgroep

Jij kunt na je opleiding aan de slag bij een machinegroothandel, (gemeentelijke) groendiensten, weg- en waterbouwbedrijven of als agrarisch medewerker bij een loonwerkbedrijf of een akkerbouwbedrijf.

 

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 1
- Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
- VMBO leerwegen: BL, KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 2 Medewerker agrarisch loonwerk (crebonummer 25555).

Doorleren

Na de opleiding Medewerker agrarisch loonwerk niveau 2 kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Wat leer je

  • Voorbereidende werkzaamheden: Jij maakt machines en werktuigen klaar voor gebruik.
  • Productie en transport: Je levert een bijdrage aan het zaaien of oogsten en transport van gewassen.
  • Zorgvuldig werken: Jij zorgt voor veilige, nette werktuigen, gereedschappen, machines en apparaten.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 1-2 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 253,- voor BBL niveau 1 en 2.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding medewerker agrarisch loonwerk moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in het tweede leerjaar. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 250,-. Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding medewerker agrarisch loonwerk moet je voor boeken, reader en dergelijke rekenen op ongeveer €250,- in het eerste studiejaar en ongeveer €150,- in het tweede leerjaar. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer €250,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen 

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

  • Werken en leren combineren: de maandagen naar school en daarnaast een arbeidscontract van minimaal 20 uur in een erkend leerbedrijf
  • Je leert nu eenmaal het beste in de echte reële beroepspraktijk
  • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten met specialistische expertise
  • De opleiding wordt in Roermond uitgevoerd