Ben jij op zoek naar passende mbo deeltijd opleiding (bbl-incompany) voor meerdere medewerkers in jouw bedrijf? Wij denken graag mee over de inhoud en aanpak passend bij jouw bedrijf.

Over deze opleiding

Tijdens deze opleiding leren jouw medewerkers groen en cultuurtechniek alles over werken met grote machines en gereedschappen in de openbare ruimte. Verkeersveiligheid en de wetgeving rondom flora en fauna in het werk krijgen de nodige aandacht. Biodiversiteit en duurzaamheid staan centraal in de opleiding.

Inhoud opleiding

Je...

 • draagt zorg voor flora, fauna, bodem en water.
 • hanteert gereedschappen en/of machines voor aanleg/inrichting en onderhoud/beheer.
 • communiceert over het werk.
 • voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit.
 • voert met machines groen- en cultuurtechnische werkzaamheden uit.
 • voert onderhoud aan machines en gereedschappen uit.

Doel

Na deze opleiding verleen jij je medewerking aan het aanleggen van groenprojecten, waarin ook civiele werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Denk aan: omvangrijke bestrating en waterpartijen, waarbij klimaatadaptatie een belangrijke rol speelt. Of je onderhoudt sportvelden, wegbermen, hagen en struwelen in de openbare ruimte of in landschappen.

Doelgroep

Voor iedereen met een hart voor natuur die het werken in het groen groots wil aanpakken, en hierbij graag aan de slag gaat met machines en gereedschappen in de openbare ruimte.

Afsluiting

Diploma niveau 2 Medewerker groen en cultuurtechniek (crebonummer 25616).

Doorleren

Na de opleiding Medewerker groen en cultuurtechniek kun je doorstromen naar een niveau 3-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw, werkwijze en leerwegen

De mbo niveau 2 (bbl-incompany) opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. In je profielfase volgt er een specialisatie in de gewenste afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat de medewerker voor het beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan kennis over de bodem, ecologie plantenkennis en machines. Denk ook aam werkmethoden en technieken en groene beheermaatregelen die steeds meer aandacht vragen met het oog op biodiversiteit.

Tijdens deze BBL opleiding gaat de medewerker vier dagen aan het werk bij een erkend leerbedrijf en is er één schooldag. Ook dan wordt het algemene vormende onderwijs zoals in de basisfase beschreven staat gegeven.

Aan het einde van de opleiding volgt er een examen op verschillende manieren. Voor de algemene vakken zoals Nederlands en rekenen een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken worden er proeven van bekwaamheid (PvB) afgenomen. Als alle met succes zijn afgelegd en de bpv positief is beoordeeld is, ontvangt de medewerker een diploma niveau 2 Medewerker groen en cultuurtechniek (crebonummer 25616).

Voorkennis

 • Diploma niveau 1
 • Overgangsbewijs van 2 naar 3 HAVO
 • vmbo leerwegen: BB, KB, GL of TL
 • Daarnaast is het vooraf behalen van het B en/of E rijbewijs een pré, tijdens de opleiding is het mogelijk om deze rijbewijzen te behalen.

Bijzonderheden

De student is  zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een erkend leerbedrijf en het zorgen voor een (betaalde) arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard bij jou als werkgever plaatsvinden! 

 

Vrijstelling

Mocht de medewerker e al beschikken over je T-rijbewijs dan is vrijstelling op een keuzedeel mogelijk. Dit kan samen met de docent besproken worden.

Beroepsperspectieven

Na de opleiding Medewerker hovenier houd jij je bezig met aanleggen en onderhouden van groen, vijvers en waterpartijen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als hovenier of medewerker in groenbedrijf. In de groene sector is veel vraag naar personeel, dus er ligt een mooie baan in het verschiet!

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (bbl):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte training te volgen.

Contact

Yuverta leven lang ontwikkelen
Telefoon: 0475-389190 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl