Doel

Ben jij graag in het bos, de natuur of op recreatieterreinen? Dan is de opleiding vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie iets voor jou.

Na je opleiding werk je aan onderhoud en het op peil houden van kwaliteit van natuur en water in Limburg en daarbuiten. Bij deze richting leer je alles over het beheer van bossen en natuurgebieden. Heel interessant! Je leert onder meer over het ontstaan van verschillende natuurgebieden en landschappen, over bodem- en boomverzorging, over planten en dieren die in jouw gebied kunnen voorkomen én over de aanleg van ‘nieuwe’ natuur. Verder leer je om aan mensen voorlichting te geven over de natuur. Als je werkt in bos- en natuurbeheer, is het belangrijk dat je de natuur kunt bewerken. Daarom krijg je les in maaien met een bosmaaier, zagen met een motorkettingzaag, het bewerken van hout en de aanleg van paden.

Ook leer jij van alles over een het recreatiebedrijf, want daar komt veel bij kijken! Jij zorgt voor een op de vakantiegasten afgestemd recreatieprogramma met excursies en sport- en spelactiviteiten. Het organiseren van (outdoor) evenementen doe jij met plezier. Verder zie jij erop toe dat voorzieningen en zwemwater aan de gestelde (veiligheids-)eisen voldoen en dat alles voor jouw gasten er prachtig bij ligt. Dankzij jouw inzet hebben de gasten een topvakantie! In het hoogseizoen heb je het natuurlijk erg druk met je gasten, maar zeker ook in de rest van het jaar is er veel werk met boekingen, het onderhouden van het terrein en de faciliteiten. Je krijgt les in (groen)onderhoud, het organiseren van sport- en spelactiviteiten, het leiden van excursies en het geven van rondleidingen. Ook leer je technische vaardigheden, zodat je terreinen en materialen kunt onderhouden en herstellen.

Doelgroep

Jouw werk vindt voor een groot deel plaats in de buitenlucht. Je werkt bijvoorbeeld bij een natuurorganisatie, bent outdoor-activiteitenbegeleider, medewerker op een golfclub of bij een water- of zuiveringsschap of doet iets anders in natuurbeheer of in de recreatiesector.  

Eisen

Vooropleiding
- Diploma niveau 2
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KL, GL of TL

Afsluiting

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (crebonummer 25620).

Doorleren

Na deze niveau 3 MBO recreatie opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Opbouw van de MBO-opleiding

Deze opleiding start in een breed eerste jaar waardoor je later nog van richting kunt veranderen. De MBO niveau 3 opleiding natuur, water en recreatie start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Denk hierbij aan sport, spel, landschapskunde, waterbeheer of flora en fauna. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is cultuurtechniek of Duits. Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 4. Vind je werken in de natuur sowieso leuk? Kijk dan ook eens bij vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek  of vakbekwaam hovenier.

Bekijk deze studie in cijfers

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Wat leer je

 

 • Kennis van de omgeving: Jij kent de omgeving waarin jij werkt door en door.
 • Bewaken van kwaliteit: Jij ziet erop toe dat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens regels en afspraken.
 • Verantwoord werken: Je bent mede verantwoordelijk voor toepassing van de regels over gezondheid, milieu en veiligheid.
 • Gastheerschap: Jij leert op klantvriendelijke wijze omgaan met publiek en gasten.
 • Gebouwen en terreinen onderhouden: Met jouw controles, eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden zijn de voorzieningen veilig en in goede staat.
 • Evenementen organiseren: Jij kunt rondleidingen geven in natuurgebieden of organiseert een fietstocht voor een gezelschap.

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BBL niveau 3-4 (deeltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld  € 612,- voor BBL niveau 3 en 4.

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 400,-. Ga je richting recreatie? Dan is de aanschaf van het sporttenue à € 200,- wenselijk. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. Voor de BBL-opleiding vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie zijn de totale kosten ongeveer € 420,- .

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Voordelen van deze opleiding in deeltijd (BBL):

 • Werken en leren combineren: 1 dag(deel) onderwijs per week en doorgaans 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf.
 • In overleg met de sectorcoördinator wordt gekeken op welk moment je het beste met de opleiding kunt starten, individueel of als groepstraject.
 • Alle opleidingsmodules kennen een praktische component met relevante bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt les van praktijkgerichte vakdocenten en specialisten uit het werkveld.
 • De opleiding kan op diverse locaties in Limburg uitgevoerd worden.
 • Diverse opleidingsmodules zijn op aanvraag ook als aparte cursus te volgen.