Inhoud

  • Zelfstudie met lesboek
  • Praktische instructie over actuele onderwerpen (1 dagdeel)
  • Examen (1 dagdeel)

Doel

Het verlengen van de mollen- en woelrattenbestrijdingslicenties gebeurt meestal via verlengingsbijeenkomsten. In sommige gevallen is de licentie echter verlopen en moet er opnieuw examen worden afgelegd. Yuverta heeft hiervoor een speciale training ontwikkeld.

Doelgroep

Personen waarvan de Licentie 4 is verlopen.

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een examen. Indien je het examen met een positief resultaat afsluit, wordt dit door Yuverta gemeld bij Bureau Erkenningen. Je ontvangt vervolgens rechtstreeks een nieuwe licentie via Bureau Erkenningen.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@