Dit is een online module die individueel op zelfstudie basis doorlopen wordt. De docent begeleidt op afstand de gemaakte opdrachten door ze te beoordelen en terug te koppelen. Inbegrepen is één bedrijfsbezoek van de docent. 

Deze module richt zich op het aanleveren van basisbegrippen op het gebied van plantenfysiologie. Plantenfysiologie is de basis voor de teelt. 

De cursus bestaat uit 5 thema's:

  • Anatomie en morfologie
  • Diffusie en osmose
  • Groei en ontwikkeling
  • Fotosynthese en verbranding
  • Voeding en wateropname


De gehanteerde onderwijsvormen:

1. Kennis verwerven:
Voor ieder thema is een online module (e-learning) beschikbaar met daarin de basisinformatie. Deze informatie is verrijkt met vakartikelen, animaties en filmpjes. (Studiebelasting 10 uren)

2. Kennis toepassen:
Per thema worden opdrachten gemaakt voor het toepassen van de opgedane kennis. De opdrachten worden ingeleverd via de digitale leeromgeving en de begeleider beoordeelt de opdrachten en koppelt terug. (Studiebelasting 5 uren)

3. Praktijkbegeleiding:
Tijdens het bedrijfsbezoek wordt de praktijk onder begeleiding van een deskundige docent verder uitgediept.

4. Toets. (Studiebelasting 6 uren)

Optioneel:

  • Een extra bedrijfsbezoek (studiebelasting 2 uur).
    Voor de regio buiten Zuidoost-Nederland worden extra reiskosten in rekening gebracht.

Doel

Het is belangrijk voor een medewerker teelt om te weten hoe de processen in een plant verlopen en welke factoren hierop van invloed zijn. Verder is het gebruik van dezelfde termen van belang in de communicatie met  collega’s, teeltvoorlichters en overige betrokkenen in het werkveld.

Doelgroep

Medewerkers en/of bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de tuinbouw.

Afsluiting

De module wordt afgesloten met een toets, bij een voldoende resultaat ontvangt u een Getuigschrift.

Totaal aantal studiebelastingsuren: 21 uren.

Bij het volgen van één of meerdere modules kan Colland subsidie aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@