Wat leer je in deze training?

  • Sortimentskennis landschappelijke beplantingen.
  • Bepalen van eindbeelden.
  • Onderhoud landschappelijke beplantingen.

Dagprogramma

  • Inleiding
  • Van plan naar eindbeeld
  • 3 definities
  • Beheer en onderhoud
  • Excursie

Doel

Hoe zorg je ervoor dat de landschappelijke beplanting onderhouden wordt en hoe moet het eindbeeld eruit komen te zien. Hier gaat kennis van het sortiment, een degelijk plan en een duidelijk eindbeeld aan vooraf. In de cursus Snoeien landschappelijke beplanting komen deze zaken aan bod.

Doelgroep

Iedereen die landschappelijke beplanting wil onderhouden en bijhouden. 

Voorkennis/opleiding: Enige ervaring met landschappelijke beplanting.

Afsluiting

Verklaring van deelname: ‘Snoeien Landschappelijke Beplanting’.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@