Inhoud

De focus in de topopleidingen ligt op toekomstgericht werken en vernieuwend ondernemen. Je leert hoe je doeltreffende verbeteringen kunt doorvoeren in je eigen bedrijf of bij je werkgever. De topopleidingen richten zich op de dagelijkse bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Experts vanuit het bedrijfsleven brengen je vakkennis naar een hoger niveau. Bij de topopleiding ondernemerschap gaan we dieper in op het maken van je eigen bedrijfsplan. De meeste bedrijfsplannen worden ook daadwerkelijk uitgevoerd tijdens of na de opleiding. 

Bij voldoende aanmeldingen start de topopleiding in het najaar van 2022 (Houten). 

Voorkennis

Je hebt minimaal een mbo-niveau 3 werk- en denkniveau. 

Doel

Door deel te nemen aan deze opleiding doe je actuele vakkennis op die je kunt toepassen binnen jouw melkveebedrijf en leer je hoe je de dagelijkse bedrijfsvoering kunt optimaliseren. 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Ook AB-ers (flexwerkers) en bijvoorbeeld partners van melkveebedrijven die meer willen weten over de sector zijn van harte welkom. 

Heb je onze andere topopleiding Melkveehouderij Ondernemerschap ook al gezien?

Afsluiting

Na afronding ontvang je een getuigschrift.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Wat leer je?

In de topopleiding dagelijkse bedrijfsvoering leer je de dagelijkse werkzaamheden te verbeteren die invloed hebben op het saldo van een melkveehouderij bedrijf. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld voeding, grasland, jongvee opfok en bemesting. 

Subsidiemogelijkheden

Colland Arbeidsmarkt: voor deze opleiding bestaat een subsidieregeling via Colland Arbeidsmarkt. Bekijk de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl. 

STAP-budget: voor deze opleiding kun je mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling STAP-budget. Tijdens het inschrijven kun je aanvinken of je van de subsidie gebruik wilt maken. 

Opbouw, werkwijze en leerroute 

In deze 10-daagse opleiding richten we ons op de dagelijkse bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Experts vanuit het bedrijfsleven brengen je vakkennis naar een hoger niveau. Voorafgaand daaraan wordt je basiskennis bijgespijkerd door vakdocenten van Yuverta. Een deel van de thema’s wordt op een praktijkbedrijf behandeld. Daardoor zijn we goed in staat theorie en praktijk te combineren. Ook is er aandacht voor de vaktechnische cijfers van een melkveebedrijf. We brengen je kennis bij tot op saldoniveau. Je leert de cijfers te beoordelen en in perspectief te plaatsen. Hierdoor krijg je meer gevoel bij cijfers rondom grasland, voeding, jongvee opfok en diergezondheid. Zo ben je beter in staat om de dagelijkse gang van zaken op een melkveebedrijf te beoordelen, uitvoeren en begeleiden. 

Wil je meer weten over de opbouw van deze topopleiding? Kijk dan in de informatiebrochure voor o.a. de verbonden thema’s. 

Beroepsperspectieven

Na het afronden van deze opleiding kun je aan de slag als zelfstandige of werknemer in de melkveehouderij. 

Vervolg

Wil je je buiten de dagelijkse bedrijfsvoering ook verdiepen in ondernemerschap? Kijk dan eens naar de Topopleiding Melkveehouderij Ondernemerschap