Inhoud

In het thema Trends van vroeger en nu komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ontstaansgeschiedenis van Nederland (landschapstypen en historie van de stedelijke omgeving);
 • Trends door de eeuwen heen;
 • Globalisering en verstedelijking;
 • Trends en ontwikkelingen van de toekomst. 

In het thema Circulair denken behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Bewustwording SDG’s en noodzaak tot circulair en/of duurzaam denken en handelen;
 • Impact op mens en milieu m.b.t. diverse werkzaamheden en producten in het groen;
 • Kennis van diverse keurmerken en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en hergebruik;
 • Kennis van de economische aspecten van circulair denken (o.a. MVO en TEEB);
 • Het levende gebouw, handleiding. Publicatie VHG (digitale versie).

Yuverta verzorgt deze masterclass in samenwerking met Heidi Kamerling van het practoraat Groene Leefbare Stad en met NL Greenlabel.

Masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van de topopleiding Urban Green Development. Deze bestaat uit 6 verschillende thema’s en zal in verschillende masterclasses aan bod komen. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere masterclasses:

Topopleiding Urban Green Development
Biodiversiteit/ecologisch groen
Sociale waarden van groen
Klimaatadaptatie
Eetbaar groen
Het levende gebouw

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. De masterclasses duren elk 4 dagen. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle masterclasses, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Doel

Trends van vroeger en nu

Hoe zagen de stad en het landschap er vroeger uit? En waar gaat het heen in de toekomst? In het verleden werden stad en landschap los van elkaar ontwikkeld, maar tegenwoordig zien we dat zij  steeds meer samenkomen. Wat betekent dat voor de inrichting van het stedelijke gebied en voor de ontwikkeling van het landschap?


Circulair denken

In een circulaire economie worden producten duurzamer geproduceerd en wordt afval zoveel mogelijk hergebruikt. Daardoor zijn er minder fossiele grondstoffen nodig. Dat draagt bij aan een gezond milieu en een leefbaarklimaat. Hoe kun je in het groen duurzamer werken? En welke financiële voordelen komen daarbij kijken? In deze masterclass gaan we in op bewustwording en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en hoe je die naar de werkpraktijk kunt vertalen.

Doelgroep

Je werkt in of voor de groene of technische sector en bent in het bezit van een:

 • Mbo niveau 4 diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau
 • Branche-diploma VHG
 • HBO (AD of bachelor) of universitair diploma.

Daarnaast ben je in staat om:

 • Een presentatie te verzorgen met visuele ondersteuning;
 • Rapportages en plannen te maken;
 • Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Voldoe je niet aan deze eisen en wil je toch deelnemen, neem dan contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Afsluiting

Aan het eind van de opleiding vindt er een examen plaats. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je een getuigschrift namens Yuverta.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@