Inhoud

In dit derde leerjaar gaat u specialiseren; U kiest voor de richtingen “Tuinontwerpen” óf  “Aanleg en onderhoud”. Desgewenst kunt u beide specialisaties combineren.
Het lessenpakket van de opleiding met specialisatie Tuinontwerpen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Ontwerpen van tuinen en andere groenobjecten;
  • Plantenkennis en hun toepassingsmogelijkheden;
  • Beplantingsplannen maken;
  • Technische (detail) tekeningen maken;
  • Algemene vakkennis;
  • Begroten en werkplanning;
  • Gewasbescherming (ziekten en plagen).

Tijdens de opleiding wordt praktische en theoretische kennis gecombi­neerd aangeboden.

Het is mogelijk om te kiezen voor de combinatie van beide specialisaties gedurende 1 cursusjaar; in dat geval bestaat de opleiding uit 50 lesavonden en 9 praktijkdagen. Een andere mogelijkheid is om na het behalen van het diploma Vakbekwaam Hovenier de andere specialisatie aansluitend te behalen ( 60 lesuren).

Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de groenvoorzieningssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen om diplomeerbaar te zijn. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven.

Doel

Je leert wat je nodig hebt om het hoveniersvak uit te oefenen. Vaktechniek staat centraal, je zult geen algemene vakken hoeven te volgen zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen. 

Daarnaast bezit je na 3 jaar een aantal relevante veiligheidscertificaten/-diploma’s zoals veilig werken met de bosmaaier en motorkettingzaag.

Doelgroep

Deze branche-opleiding is uitermate geschikt voor werkenden in de groensector of mensen die in de toekomst in deze sector willen gaan werken als hovenier en/of tuinontwerper.

Voor iedereen:

  • die het certificaat Hovenier of een vergelijkbare opleiding in bezit heeft;
  • die zich wil specialiseren in tuinontwerpen.

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een examen onder toezicht van de VHG. Bij voldoende resultaat heeft men recht op het VHG-diploma “Vakbekwaam Hovenier”. 

Met het branchediploma kun je jezelf zelfstandig vestigen. Ook ben je als vakbekwaam hovenier een graag geziene kracht als werknemer in deze sector.

Na afloop van de opleiding kun je diverse aanvullende cursussen volgen of doorstromen naar de opleiding aankomend projectleider.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@