In deze masterclass gaan we in op het stedelijk klimaat en waterbeheer. Je gaat jezelf verdiepen in de gemeentelijke watertaken.

Inhoud

Je gaat in samenwerking met mede deelnemers aan de slag met het oplossen van bestaande waterproblematiek in de stad.

 • Je gaat met een groepje een poster maken die uitleg hoe de watertaken zijn verdeeld over gemeente, waterschap, provincie en het Rijk;
 • Je kunt presenteren welke maatregelen gemeenten nemen om hun stedelijke gebieden aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie);
 • Je bent op de hoogte van recente klimaatscenario's;
 • Je kunt aan de hand van geografische data bepalen hoe gevoelig een bepaald gebied is voor hittestress, wateroverlast en bodemdaling;
 • Je zoek met klasgenoten uit hoe diverse gemeenten omgaan met water gerelateerde problematiek en presenteert deze aan de groep.

Je verdiept jezelf in de volgende onderwerpen:

 • De gemeentelijke watertaken en bijbehorende maatregelen;
 • Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan;
 • Diverse klimaatscenario's;
 • Kaarten over de diverse klimaatscenario's en wat ze betekenen in de praktijk;
 • Particuliere initiatieven op het gebeid van stedelijk waterbeheer;
 • Omgevingswet in relatie tot de watertaken. 

Je zoekt met mede-deelnemers uit hoe diverse gemeenten omgaan met water gerelateerde problematiek en presenteert deze aan de groep.

Masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van de topopleiding Watermanagement. Deze topopleiding biedt een unieke combinatie van theorie en praktijk.

Vakdocenten en experts uit de sector werken samen aan de inhoud van de masterclasses. Je gaat bij elke masterclass direct aan de slag op je eigen bedrijf met opdrachten.

Door middel van deze opdrachten wordt de theorie zo ook meteen praktijk. Aan het eind van de opleiding is er een praktijkgericht examen. Gedurende de opleiding krijg je begeleiding van een coach en werk je aan de eindopdracht die aansluit op de organisatie waarvoor je werkt/gaat werken. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere masterclasses:

Topopleiding Watermanagement
Masterclass Aquatische Ecologie
Masterclass Waterveiligheid
Masterclass Waterzuivering, circulariteit, energietransitie

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle masterclasses, excursies en opdrachten die daarbij behoren.

Alleen als je de gehele opleiding volgt:
Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt. Aan het eind van de opleiding vindt er een praktijkgericht examen plaats. 

Instappen kan je bij de aanvang van elke masterclasses. 

Doel

Hoe de klimaatverandering ons met meer extreem weer opzadelt en wat we ertegen kunnen doen, hoe we ons hierop kunnen instellen en wat ons waterbeheer hierin kan betekenen.

Doelgroep

Voor iedereen die interesse heeft in stedelijk klimaat en waterbeheer.

Afsluiting

Aan het eind van deze masterclass ontvang je een verklaring van deelname.

*Wanneer je deelneemt aan de gehele topopleiding, vindt er aan het eind van de opleiding een praktijkexamen plaats. Indien je hiervoor slaagt, ontvang je een diploma.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@

Subsidiemogelijkheden

Een subsidie is mogelijk via het STAP Budget

Bijzonderheden

Voor een losse masterclass is er geen intake, de inschrijving staat open voor iedereen. Er kan deelgenomen worden aan een of meerdere masterclasses.

Voorkennis

MBO-niveau 4 of een niveau 4 werk- en denkniveau. Voor een losse masterclass is er geen intake, de inschrijving staat open voor iedereen. Er kan deelgenomen worden aan een of meerdere masterclasses. Voldoe je niet aan deze eisen en wil je toch deelnemen, neem dan contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.