Afbeelding

CITAVERDE College Roermond is een gezonde school!

CITAVERDE College Roermond heeft twee landelijke vignetten Gezonde School namelijk de themacertificaten Voeding en Roken, alcohol & drugspreventie. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen/ studenten en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt CITAVERDE College Roermond voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Om de gezondheid van de leerlingen/ studenten te waarborgen organiseert CITAVERDE College Roermond regelmatig extra scholingen, lezingen, activiteiten en heeft de school een schoolkantine met een gezond aanbod aan voeding.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl