Afbeelding

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

Zo helpen wij leerlingen met hun beroepskeuze

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (L.O.B.) is een belangrijk middel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen en/of beroepsrichtingen. Denk hierbij aan stage, les van gastdocenten en het bezoeken van open dagen. Bovendien kunnen ze de opgedane kennis en vaardigheden in concrete situaties toepassen en daarmee hun inzicht vergroten. Het L.O.B.-programma is erop gericht dat leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen én wat ze later willen. Dat gaat via de ontwikkeling van de volgende 5 competenties:

  • Ontdek je talent: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Ontdek je passie: waar ga en sta ik voor en waarom dan?        
  • Ontdek je werkplek: waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom?
  • Zelf aan zet: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo op die manier?
  • In gesprek met: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom zij?

Oriënteren in het bedrijfsleven is ook een schoolvak

Leerlingen volgen ook een stage om zich te oriënteren in het bedrijfsleven (O.I.B.). Zo kunnen zij ook kennismaken met andere beroepen dan alleen de groene beroepen. Bijvoorbeeld met het beroep van een kapper, dat van een administratief medewerker of een technisch of verzorgend beroep. Op die manier kunnen onze leerlingen een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding na het VMBO-Groen.