Momenteel wordt er door Zone.college, Curio en Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gewerkt aan het uitbreiden van de Brancheopleiding Boomteelt. Op deze manier willen we samen voldoen aan de steeds sterker wordende vraag naar niveau 4 binnen deze opleiding.

Onderstaand nieuwsbericht verscheen op 1 februari 2022 op de website van Hortipoint:

Brancheopleiding Boomteelt wordt uitgebreid naar niveau 4. De opleiding moet in het najaar starten en richt zich op de functie Bedrijfsleider 1.

Landelijk wordt gewerkt om in september een Brancheopleiding Boomteelt niveau 4 van start te laten gaan. Deze opleiding richt zich op de functie Bedrijfsleider 1 en wordt gegeven door Zone.college, Curio en Yuverta LLO.

Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding, niveau 4 zijn onder andere bedrijfsanalyse, bedrijfsoptimalisatie, financiën, duurzaamheid en innovatie, personeel en marketing.

Opleiding niveau 2 en 3 al gestart

Afgelopen najaar is in Boskoop de Brancheopleiding Boomteelt niveau 2 (medewerker) en 3 (vakbekwaam medewerker) gestart. De Brancheopleiding is bedoeld voor zij-instromers, carrièreswitchers en zittende medewerkers die zich willen laten scholen in vakkennis. Vanuit de sector is volgens de initiatiefnemers ook een grote vraag naar medewerkers op niveau 4.”

De Brancheopleiding Boomteelt in het kort

De brancheopleiding Boomteelt bestaat in de huidige vorm (niveau 2 en 3) uit de volgende thema’s die in 5 modules aan bod komen:

  1. Kennismaken met de sector;
  2. Teeltvoorbereiding;
  3. Gewasverzorging en gewasbescherming;
  4. Rooien en verwerken;
  5. Onderhoud, registratie en verantwoording.

Wij kijken ernaar uit om samen met onze partners een passende niveau 4 opleiding voor deze Brancheopleiding te ontwikkelen.

Wil je meer informatie? Mail dan naar levenlangontwikkelen@yuverta.nl.