CITAVERDE College Horst weer uitgeroepen tot 'superschool'

Vorig jaar werd Citaverde in Horst ook al tot superschool uitgeroepen, toen eveneens voor vmbo-kader. In de Limburgse top-5 van het scholenonderzoek staan dit jaar overigens alleen maar Noord-Limburgse onderwijsinstellingen. College Den Hulster in Venlo scoort een ‘goed’ bij havo en vwo. Datzelfde predicaat krijgt het Elzendaalcollege in Gennep voor de richting vmbo-kader en het Dendron College in Horst voor de richting vmbo-basis. Elsevier doet jaarlijks een scholenonderzoek waarbij het blad kijkt naar diverse elementen: waar zitten de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het schooladvies, hoeveel kinderen blijven zitten en wat is het gemiddelde eindexamencijfer? De cijfers die Elsevier gebruikt in de analyse, komen allemaal van de Onderwijsinspectie.