CITAVERDE College wil een actieve bijdrage leveren aan duurzame wereld

Op de Dag van de Duurzaamheid ondertekent CITAVERDE de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Omdat Duurzaamheid een hele belangrijke plaats heeft in het onderwijs en de bedrijfsvoering van CITAVERDE College is vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, een handtekening gezet onder de visie van SDG Nederland. Samen met andere onderwijsinstellingen en organisaties vormt CITAVERDE nu een netwerk om vanuit Nederland actief bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om de wereld beter, mooier en leuker te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Ze zijn een leidraad voor uitdagingen als armoede, goed onderwijs en de klimaatcrisis. 

CITAVERDE College werkt al veel langer aan duurzaamheid, het is in de missie en visie van de school opgenomen. Daarom zijn alle VMBO-scholen lid van ECO-schools en hebben zij allemaal een ECO-team dat bestaat uit leerlingen en docenten. Samen werken zij aan initiatieven om de school duurzamer te maken. In veel lessen en projecten komt duurzaamheid aan bod. Daarnaast is er veel aandacht voor onderwerpen als gezondheid, gelijkheid en een betere leefomgeving. Dit maakt allemaal onderdeel uit van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook in het MBO-onderwijs is veel aandacht voor thema’s als biodiversiteit, afvalvermindering, goed water- en natuurbeheer, leefbare steden en gezonde voeding en lifestyle. In de bedrijfsvoering wil CITAVERDE het goede voorbeeld geven door gezonde schoolkantines, energiezuinige gebouwen, groene schoolterreinen, een duurzaam inkoopbeleid en een personeelsbeleid dat gericht is op gezond aan het werk blijven.

Ans Christophe, Lid van het College van Bestuur: “Wij willen een actieve bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en nemen daarbij als het kan een voortrekkersrol. Doordat CITAVERDE College nu aangesloten is bij het Nederlandse netwerk zal nog meer samengewerkt gaan worden met bedrijven en organisaties die deze ambitie ook hebben. Samen werken wij aan een betere wereld voor ons allemaal”. 

Voor wie meer wil weten over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen kijk op: sdgnederland.nl.

CITAVERDE voor het leven

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en volwassenenonderwijs en heeft vijf verschillende locaties in Limburg. Leerlingen met interesse in de groene sector vinden bij het CITAVERDE College een passende opleiding. Wij leveren leerlingen af die doorgaan en helpen in de ontwikkeling naar economisch en ecologisch bloeiende regio’s. CITAVERDE College loopt voorop in vakmanschap en ondernemerschap en zorgt daarmee voor een beter, mooier en leuker leven.

Wij zetten ons in voor de thema’s gezond leven en gezonde lifestyle; geen afval (no waste); rijke dieren- en plantenwereld; vergroening van onze leefwereld in de stad en vergroening van ons buitengebied. Daarbij werkt het CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl.