Op alle onderwijslocaties houden we rekening met de RIVM richtlijnen. De gevolgen van de kabinetsbesluiten zijn uitgewerkt in richtlijnen voor het onderwijs. Yuverta heeft hierover overlegd met andere scholen, de VO-Raad, MBO Raad en met het ministerie van OCW.

Blijf op de hoogte van de actuele informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs via de websites van de Overheid: www.rijksoverheid.nl

Afbeelding

Contact binnendienst

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen
Telefoon: 088 435 42 95 
E-mail: levenlangontwikkelen@yuverta.nl