Coronavirus

CITAVERDE College volgt alle berichten over het coronavirus op de voet. Wij volgen voorlopig de adviezen die de overheid ons geeft. Onze communicatie zal vooral via deze pagina op de website verlopen. Check deze regelmatig.

Update: 28-05-2021

VMBO-scholen weer volledig open

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet laten weten dat alle scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer volledig open mogen zijn voor alle leerlingen. Vanaf 7 juni is het de bedoeling dat alle scholen volledig open zijn. De anderhalve meter-maatregel tussen leerlingen wordt dan losgelaten. De eerste reactie vanuit onze VMBO-scholen is dat we het erg fijn vinden en het belang voor onze leerlingen inzien. Voor het MBO zijn er nog geen versoepelingen.

CITAVERDE volgt de richtlijnen van de overheid. We ontvangen nog meer informatie over wat volledig open gaan betekent. Leerlingen en ouders ontvangen vanuit school meer info over deze versoepeling en wat dat voor het rooster betekent.

Anderhalve meter en mondkapjes
De anderhalve meter-maatregel tussen leerlingen wordt losgelaten, maar de mondkapjesplicht blijft. Bij verplaatsingen in de school en wanneer het tijdens praktijklessen niet lukt om afstand te houden, dragen we mondkapjes. Medewerkers en leerlingen houden wel anderhalve meter afstand van elkaar.

Zelftesten
Het landelijke Outbreak Management Team (OMT) adviseert leerlingen en medewerkers om zich tweemaal per week te testen met een zelftest. CITAVERDE heeft een ruime voorraad zelftesten in huis en ze worden gratis verstrekt. Voor collega’s en voor leerlingen en studenten. Door een zelftest te doen weet je dat jij geen corona hebt en een ander niet kunt besmetten. Belangrijk om te noemen is dat het doen van een zelftest altijd vrijwillig is. Wij roepen iedereen op om vooral een zelftest te doen en ernaar te handelen. De veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers staat of valt met ieders medewerking. 

 

Update: 20-04-2021

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het aanbieden van zelftesten voor onze leerlingen, studenten en docenten. Via de schoollocaties volgt verdere informatie over het proces. Wij willen benadrukken dat het zelftesten altijd op vrijwillige basis zal zijn. Maar wij roepen op om een zelftest te gebruiken, zodat we met z'n allen de veiligheid van de lessituaties op school of in de praktijk zo goed mogelijk kunnen borgen.

 

Update: 08-04-2021

Op 6 april hebben wij een brief ontvangen van het ministerie van OCW met de aankondiging van zelftesten op het coronavirus in het voortgezet(speciaal) onderwijs. Wij wachten op nadere berichtgeving en treffen de nodige voorbereidingen om dit op korte termijn in te kunnen zetten. Over 1 à 2 weken verwachten we hier meer over te kunnen melden.

Update: 28-02-2021

Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs en het MBO vanaf 1 maart 2021 weer open kunnen. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen / studenten, tussen leerlingen, studenten en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling 1,5 meter afstand bewaard moet worden. Voor die leerlingen en studenten waarvoor op verschillende momenten in de week geen fysieke les wordt gegeven, wordt online onderwijs aangeboden. 

Nu de afstandsmaatregel voor iedereen op school geldt zal het ertoe leiden dat niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Alle leerlingen komen op één of meerdere momenten per week naar school. Het zal dus niet betekenen dat iedereen elke dag weer een normale schooldag heeft. Het is aan de school om dit op een zo goed mogelijke manier te organiseren, binnen de richtlijnen van de RIVM (dit betekent dat wij op school ook mondkapjes dragen). Al onze locaties bieden hiervoor maatwerk aan en studenten, ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd. 

Hoe te handelen in geval van klachten?

Laat je testen en volg de richtlijnen van de GGD op. Meld op school dat je niet naar school mag komen.

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Voor het tijdig signaleren en beperken van besmettingen is goed bron- en contactonderzoek cruciaal; medewerking hieraan is dus van groot belang.
Alle huisgenoten en contacten die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest (dat zijn nauwe contacten) gaan in thuisquarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een persoon positief wordt getest die op de school aanwezig is geweest, klasgenoten en leraren die in de betreffende periode langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest, in thuisquarantaine gaan. 
Leerlingen en onderwijspersoneel die als nauw contact worden gezien, kunnen zich zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de persoon niet besmet is, dan mag deze persoon in principe weer naar school. 

Update: 03-02-2021

In de persconferentie van 2 februari 2021 is aangekondigd dat de maatregelen voor middelbare scholen en MBO-scholen verlengd worden tot in ieder geval 1 maart.  Wij blijven tot die tijd volgens onderstaande wijze ons onderwijs aanbieden. Het lesrooster wordt gecommuniceerd door de schoollocatie via Fronter.

Recent is ook bekend gemaakt dat de aanmeldtermijn voor een MBO-opleiding voor schooljaar 2021-2022 verschuift naar 1 mei. Kijk voor meer informatie over aanmelden op www.citaverde.nl/aanmelden

Update: 13-01-2021

De maatregelen van 15 december worden verlengd. Er is 1 bijkomende maatregel, specifiek voor onze VMBO-leerlingen. Degenen die op school zijn voor lessen (examenklassen of andere leerjaren voor praktijklessen) dienen vanaf nu ook 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Specifieke aanpassingen van het lesrooster worden gecommuniceerd door de schoollocatie via Fronter.

Update: 15-12-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december gaan wij ons onderwijs tot en met 17 januari zoveel mogelijk online verzorgen, volgens onderstaande richtlijnen van de Rijksoverheid:

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid op, tenzij wij door besmettingen genoodzaakt zijn ons onderwijs anders in te richten. Specifieke aanpassingen van het lesrooster worden gecommuniceerd door de schoollocatie via Fronter. In het algemeen geldt:

VMBO

Online onderwijs indien dit mogelijk is, met uitzondering van:

 • Examenleerlingen (VMBO leerjaar 4) krijgen onderwijs op school, zowel praktijklessen, theorielessen, toetsen en examens.
 • Voorexamenleerlingen (VMBO leerjaar 3) krijgen praktijklessen en schoolexamens op school; 
 • Onderbouwleerlingen (VMBO leerjaar 1 & 2) krijgen alleen praktijklessen op school;
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden krijgen de mogelijkheid om op school lessen te volgen.

MBO (BOL/BBL)

Online onderwijs indien dit mogelijk is, met uitzondering van:

 • Examens en toetsen
 • Praktijklessen
 • Stage/BPV voor zover het stagebedrijf dat toestaat
 • Studenten die zich in een kwetsbare positie bevinden krijgen de mogelijkheid om op school lessen te volgen.

Cursussen / trainingen

Online onderwijs indien dit mogelijk is, met uitzondering van:

 • Examens en toetsen voor wettelijke beroepsvereisten
 • Praktijkcursussen voor veiligheid / Arbo indien noodzakelijk voor uitoefening van beroep

Nb. Cursisten nemen op vrijwillige basis deel, in overige gevallen worden de cursussen en trainingen verplaatst.
 

Update: 1-12-2020

Mondkapjes op scholen  

Wij herhalen nogmaals onze hartelijke dank voor jullie steun, begrip en medewerking in de afgelopen maanden. Per 1 december geldt landelijk een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes die wij als CITAVERDE College ook naleven. De Rijksoverheid schrijft hierover: “In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.”  

Heb je hier vragen over? Meld je bij je eigen schoollocatie of stuur een e-mail naar corona@citaverde.nl.  

Zie voor meer informatie ook de richtlijnen van de MBO-Raad en de VO-Raad.

Update: 14-10-2020

Mondkapjes op scholen  

CITAVERDE College volgt de richtlijnen van de RIVM en daarmee het dringende advies van de overheid om mondkapjes te dragen op school. Daarom geldt het dringende advies voor medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten om in de aula en tijdens verplaatsingen binnen de school een mondkapje te dragen. Tijdens de lessen in de schoolbanken geldt het advies niet. We vragen medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten zelf een mondkapje mee te nemen. 

 

Update: 21-08-2020

Quarantaineregels na vakantie in oranje of rode landen

 • Ouders, medewerkers en leerlingen / studenten kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land waar u geweest bent, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Hoe komen leerlingen / studenten naar school?

 • Leerlingen / studenten komen zoveel mogelijk met eigen vervoer of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer en houden de leerlingen / studenten zich aan de regels van de vervoerder.

 • Onderwijsinstellingen maken samen met vervoerders lokale of regionale afspraken om mogelijke knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen.

Afstand houden

 • Jongeren van 13 tot 18 jaar binnen het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot anderen (volwassenen). Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen.
 • Gymlessen gaan door. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • In het MBO middelbaar beroepsonderwijs houden alle studenten 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.
 • Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom moeten zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • In het geval de 1,5 meter afstand niet kan worden nagekomen (praktijklessen, gangen, etc.) geldt voor de leerlingen van het VMBO het dringend advies en voor studenten MBO en medewerkers de verplichting een mondkapje of ander beschermingsmiddel te dragen. De leerlingen / studenten worden geacht hier zelf zorg voor te dragen.

Verspreiding van het virus voorkomen

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat hier de maatregelen worden opgevolgd:

 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Als een ander gezinslid koorts en/of benauwdheid heeft, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
 • Maak gebruik van de aangeduide bewegwijzering binnen het schoolgebouw en op het schoolterrein.

Scholen houden zich aan de volgende regels

 • Strikte hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Besmettingsgevallen melden bij de GGD.
 • Het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden. Voor leerlingen en studenten betekent dit dat ze hun lestijden en momenten van aanwezigheid goed moeten volgen.
 • Goede check of leerlingen corona gerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

 

Update: 20-07-2020

Na de zomervakantie starten wij de lessen weer op rondom de geldende richtlijnen van het RIVM, grotendeels op school en deels thuis. Daarover word je geïnformeerd door je eigen schoollocatie. 

We wensen je een hele fijne zomervakantie en zien je daarna graag weer!

Update: 28-05-2020

Binnenkort worden weer lessen op school hervat en dat betekent dat we op iedere locatie richtlijnen en afspraken met elkaar maken. Denk aan looproutes en andere roosters.

In grote lijn gelden onderstaande afspraken, maar op je eigen schoollocatie maken wij de precieze regels die daar gelden goed duidelijk aan je. Daarover word je geïnformeerd door je eigen school.

 1.  

Vanaf 2 juni (VMBO) en vanaf 15 juni (MBO) zullen meer (praktijk-)lessen en toetsen ingepland worden op onze scholen. Een aantal belangrijke afspraken dient iedereen hierbij in acht te nemen, zodat het voor iedereen veilig is om naar school te komen. Wij verwachten dat iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn van RIVM houdt, dat geldt voor:

 • leerlingen en/of studenten onderling;
 • leerlingen / studenten en personeel van CITAVERDE College;
 • voor personeel onderling.

Dit betekent dat niet iedereen tegelijkertijd op school zal zijn, dan wordt het namelijk te druk. We zullen minder mensen tegelijkertijd in de school aanwezig kunnen laten zijn en klassen zullen minder vol zijn, omdat ook in de klas de anderhalve meter richtlijn geldt. Dus roosters worden aangepast en aanvang of einde van lesdagen kunnen hierdoor verschuiven. De overheid legt ons hiervoor regels op en die zullen wij in acht nemen. Onderwijs op afstand gaat daarom óók door.

2.

Leerlingen / studenten / personeelsleden die ziek zijn (met name als zij luchtwegklachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of koorts), blijven thuis. Een zieke moet minimaal 7 dagen thuis blijven en uitzieken en mag pas weer naar school als hij /zij na 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand gedurende de dag dergelijke klachten ontwikkelt, gaat die persoon naar huis. Als iemand in je gezin koorts (38 graden) of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Pas als iedereen in je gezin 24 uur klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

Leerlingen / studenten die tot een risicogroep behoren of gezinsleden hebben die tot een risicogroep behoren, laten ouders / verzorgers contact opnemen met de mentor.

3.

Leerlingen en studenten gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. Ouders / verzorgers mogen het schoolterrein niet betreden. Oudergesprekken vinden digitaal plaats.

4.

Bij de ingang van de gebouwen hangen gedragsregels en er geldt in ieder gebouw een looproute. Iedereen dient deze regels na te leven.

5.

Kluisjes mogen niet worden gebruikt. Iedereen neemt zijn jas en tas mee naar het lokaal.

6.

De kantine blijft gesloten en leerlingen / studenten lunchen in een klaslokaal. Leerlingen en studenten mogen in pauzes niet van het schoolterrein af. 

7.

Wij dienen met zijn allen openbaar vervoer zoveel mogelijk te vermijden. Tenzij je anders écht niet naar school kunt komen. Leerlingen / studenten worden uitdrukkelijk verzocht geen gebruik te maken van het openbaar vervoer en op de fiets te komen of zich te laten brengen en halen. 

Update: 07-05-2020 13u30

Tijdens de persconferentie van gisteren werden versoepelingen van het beleid aangekondigd. We mogen - met in achtneming van alle voorschriften van het RIVM - weer starten met enkele praktijklessen binnenkort. Voorlopig gaan de geprogrammeeerde online lessen in het VMBO en het MBO gewoon door. Ook gaan geplande examens of proeven op school gewoon door (tenzij de kandidaat ziekteverschijnselen vertoont, in dat geval neem je telefonisch contact op met je mentor). Specifieke begeleiding die is afgesproken, gaat ook gewoon door.

Voor het VMBO zullen binnenkort (vanaf 1 juni) de eerste praktijklessen worden ingepland, je mentor brengt je daarvan op de hoogte. En het MBO volgt daarna (na 15 juni), ook voor MBO zullen op school op kleine schaal praktijklessen worden ingepland. Studenten ontvangen hierover bericht via de mentor.

Het advies van de minister is om - voor degenen voor wie dat mogelijk is - zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. Dit voorkomt grote druk op het openbaar vervoer. Heb je vragen m.b.t. onze Corona-maatregelen? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen of mail dan naar corona@citaverde.nl

Update: 22-04-2020 16u30

Tijdens de persconferentie van gisteren werd duidelijk dat we ons afstandsonderwijs voorlopig nog voort blijven zetten. We hebben veel aandacht voor onze examenkandidaten, maar ook voor de studievoortgang van onze andere leerlingen en studenten. We gaan ons wel - vooral achter de schermen - voorbereiden op de situatie dat we wél weer naar school mogen gaan. Misschien is dat na 1 juni het geval. Dat wachten we af!

Heb je vragen m.b.t. onze Corona-maatregelen? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen of mail dan naar corona@citaverde.nl

 

Update: 01-04-2020 17u30

Afstandsonderwijs gaat door en nieuwe berichtgeving voor examenkandidaten VMBO en MBO 

Examenkandidaten VMBO:

Wij nemen extra maatregelen om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke wensen van leerlingen en ouders om met de resterende schoolexamens in Roermond en Nederweert niet te wachten tot na 6 mei. Veiligheid van onze leerlingen, docenten en surveillanten staat hierbij voorop. Wij bekijken hoe wij de planningen kunnen aanpassen, om binnen de richtlijnen van de RIVM, (een deel van de) examens af te nemen in de week na Pasen. Examenkandidaten ontvangen daarover begin volgende week bericht via hun mentor.

Examenkandidaten MBO:

In het MBO streven wij ernaar dat iedereen die in het laatste jaar zit, voor of net na de zomer zijn of haar opleiding kan afronden. Alle examens die in de planning staan en die door kunnen gaan, gaan door. Daar waar afwijkende situaties zijn ontstaan, wordt het vervolg door de mentor met de examenkandidaat besproken. 

 

Update: 26-03-2020 16u30

Terugbetaling voorschotten buitenlandse schoolreizen 

CITAVERDE College heeft alle buitenlandse schoolreizen, die op korte termijn zouden plaatsvinden, gecanceld. Iedereen die hiervoor een voorschot heeft betaald, zal dit voorschot uiterlijk eind volgende week terggestort hebben gekregen.

 

Update: 24-03-2020 20u00

Examens op school worden door CITAVERDE College uitgesteld tot 6 mei, andere examens vinden eerder doorgang indien mogelijk

Zoals aangekondigd in een persconferentie op 23 maart worden er door het kabinet aanvullende maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Op 24 maart is verduidelijking gekomen vanuit de 2 onderwijsministers over de examinering VMBO en MBO.

Dit betekent bij CITAVERDE College:

VMBO

Alle centrale examens voor het voortgezet onderwijs gaan dit schooljaar niet door. Dit geldt voor de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s). Leerlingen halen dit jaar een diploma op basis van de resultaten voor het schoolexamen. Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren.

 • Op CITAVERDE Horst en CITAVERDE Heerlen zijn alle schoolexamens op dit moment afgerond, met uitzondering van enkele leerlingen die nog een examen moeten inhalen.
 • De resterende schoolexamens op CITAVERDE Roermond en Nederweert zullen indien mogelijk op afstand (digitaal) worden afgenomen. Examens waarbij afname op afstand niet mogelijk is, worden op een later tijdstip afgenomen en worden voorlopig tot 6 mei opgeschort. Wij onderzoeken hoe deze examens zo goed mogelijk afgenomen kunnen worden, waarbij het belang en de gezondheid van onze leerlingen voorop staat.

Aan het einde van deze week informeren we alle eindexamenkandidaten over het verdere vervolg van hun examens of eventuele herexamens en dan kunnen we aangeven wanneer ze nieuwe planningen mogen verwachten. Uiteraard blijven wij jullie - met ons onderwijs op afstand -  zo goed mogelijk voorbereiden op jullie examens!

Voor meer informatie over examens in het VO, kijk bij de veel gestelde vragen over examens van de Rijksoverheid.

MBO

Voor het MBO is het advies geen fysieke examens meer op de onderwijslocaties van de school te organiseren. Examens die plaatsvinden op praktijk-locaties buiten school mogen wel doorgaan, mits georganiseerd binnen de richtlijnen van de RIVM.

In het MBO worden alle examens die binnen onze school zouden plaatsvinden uitgesteld tot 6 mei of later. Examens / PvB’s die buiten onze school gepland waren en nog steeds doorgang kunnen vinden (akkoord van de praktijkorganisatie en beschikbaarheid van assessoren, docent en student) zullen wél worden afgenomen. Uiteraard vinden examens alleen plaats als de richtlijnen van de RIVM kunnen worden opgevolgd. Op dit moment wordt onderzocht welke externe ingeplande proeves nog door kunnen gaan en welke dienen te worden aangepast. Examenkandidaten worden tijdig door ons geïnformeerd. De lessen op afstand blijven ook voor MBO doorgaan.

 

Update: 18-03-2020 18u00

Onderwijs op afstand succesvol gestart

Het onderwijs op afstand is succesvol gestart op alle locaties van CITAVERDE College. Het is even wennen, maar we regelen het zo goed mogelijk voor je in. Momenteel heeft Fronter landelijk erg veel gebruikers en kan het daarom traag reageren, maar ook daarvoor wordt naar een oplossing gezocht. Iedereen die opdrachten krijgt aangereikt, dient deze ook te maken. De overheid gaat ervan uit dat het onderwijs in Nederland doorgaat. Onze docenten werken hard om jullie zo goed mogelijk online te helpen. 

Inschrijvingstermijn MBO opgeschoven naar 1 mei

De nieuwe datum om je aan te melden voor een MBO-opleiding is uiterlijk 1 mei. De aanmelddatum waarbij jij verzekerd bent van plaatsing in de opleiding van jouw keuze, wordt dus met een maand uitgesteld. Je kunt je digitaal aanmelden via www.citaverde.nl/aanmelden. Er volgt altijd nog een intaketraject waarbij we samen onderzoeken of dit voor jou de juiste opleiding is. De Try-Outs die wij hadden georganiseerd kunnen nu niet doorgaan. Heb je vragen over een MBO-opleiding, stuur ze in via vraag het de decaan. Wij nemen dan contact met jou op.

Examinering VMBO

De schoolexamens voor het VMBO van CITAVERDE College kunnen doorgaan voor leerlingen die geen ziekteverschijnselen hebben. Dit vindt in principe plaats volgens planning. Mochten er echter toch wijzigingen hierin optreden, dan word je hier over geïnformeerd door jouw mentor. Bij de mentor kun je ook terecht voor vragen.  Morgen kunnen we hier weer meer over publiceren.

Examinering MBO

De overheid heeft aangegeven dat voor studenten die in dit studiejaar hun diploma kunnen halen, de examinering zoveel mogelijk wordt doorgezet als ze niet ziek zijn. Op dit moment bekijken we of dit in alle gevallen kan of dat er iets aangepast moet worden (zoals de locatie). Ook kan het zijn dat een examen wordt uitgesteld. Je wordt hierover via jouw mentor / coach op de hoogte gehouden.  

Stage

Volgens de richtlijnen van overheid houden we aan dat MBO-studenten die BPV/stage lopen gewoon naar hun stagebedrijf gaan als ze geen ziekteverschijnselen hebben en daar nog welkom zijn. Als het bedrijf sluit of als het bedrijf je vraagt om thuis te blijven, dan blijf je thuis en neem je contact op met je mentor. We kijken dan naar alternatieve stagemogelijkheden. 
 

Update: 16-03-2020 19u00

Alle locaties starten morgen onderwijs op afstand

Dit geldt voor iedereen van locatie Horst, Roermond, Nederweert & Bedrijfsopleidingen. In Heerlen starten morgen en overmorgen de eindexamenkandidaten en volgt de rest op vrijdag. 

Het doel is alle lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en de leerlingen/ studenten volgens hun normale lesprogramma op een zo goed mogelijke manier voor te bereiden op de overgang naar het volgend studiejaar of het examen. Vanaf deze week volg je weer het actuele rooster wat voor je klaar staat in onze digitale omgeving Fronter

Examens

Voor wat betreft examens verwachten wij donderdag studenten te kunnen berichten, indien je dan nog niets gehoord hebt via je docent.  
 

Update: 15-03-2020 20u00 

Volgens landelijke richtlijnen stoppen onze lessen op school tot en met 6 april, de locaties zijn dicht voor alle studenten. De overheid heeft besloten dat tot en met 6 april op scholen geen lessen worden verzorgd. Wel wordt opgeroepen aan scholen om – indien mogelijk – over te stappen op ‘onderwijs op afstand’. Het stoppen van lessen betekent nadrukkelijk niet dat onze leerlingen en studenten 3 weken ‘vrij’ zijn. 

CITAVERDE College bekijkt de komende dagen hoe wij het onderwijs op afstand kunnen ondersteunen. Dat vraagt veel van ons, maar ook van onze leerlingen en studenten. Wij rekenen erop dat leerlingen en studenten die niet ziek zijn, hun verantwoordelijkheid nemen en deelnemen aan het onderwijs dat wij gaan verzorgen. Zij volgen dan onderwijs vanuit hun huis. Onze prioriteit ligt bij de examenleerlingen en -studenten.

 • CITAVERDE College geeft tot en met 6 april geen lessen op school.
 • De school is wel open voor leerlingen waarvan de ouders werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen en die niet zelf voor opvang kunnen zorgen.
 • De scholen en kantoren blijven open voor de medewerkers die niet ziek zijn.
 • Zodra er voor jouw klas lesmateriaal en opdrachten klaar staan in Fronter, krijg je bericht via Fronter. 
 • Examens zijn afgelast tot nader bericht vanuit de overheid. Zodra de overheid ons informeert over hoe wij examens kunnen en mogen afnemen, zullen wij dit communiceren. Houd je e-mail en onze website in de gaten. De overheid verwacht uiterlijk woensdag uitsluitsel te kunnen geven. 
 • Wij begrijpen dat er veel vragen zijn. Daarom hebben wij hier een contactformulier geplaatst.  Wanneer u uw vraag stelt via dit formulier, zullen wij uw vraag zo snel mogelijk behandelen. Op de website plaatsen wij veel gestelde vragen en de antwoorden. Specifieke vragen over individuele kwesties worden persoonlijk beantwoord. Bel s.v.p. niet naar onze scholen. Een stormloop aan telefonische vragen kunnen wij niet verwerken. 
 • Maandag 16 maart verwachten wij een nieuw bericht te kunnen plaatsen. De komende dagen zal onze communicatie vooral via deze pagina op de website verlopen. Check daarom deze pagina regelmatig.

 

Update: 15-03-2020 13u00 
 

Bericht voor ouders, leerlingen en studenten

Maandag 16 maart vervallen alle lessen in het VMBO en MBO BOL en BBL bij CITAVERDE College in Horst, Nederweert, Roermond en Heerlen. Er is dus geen regulier lesprogramma op school. De docenten benutten deze dag ter voorbereiding op afstandsonderwijs. 

Voor alle examenkandidaten die morgen toetsen en examens gepland hebben, geldt het volgende: Vooralsnog gaan alle toetsen en examens voor het VMBO leerjaar 4 door, tenzij de overheid vanmiddag anders beslist. Indien de overheid vandaag beslist dat de schoolgebouwen dicht moeten, dan word je maandag door je docent geïnformeerd via Fronter of per e-mail.

MBO-studenten die morgen stage zouden lopen, gaan morgen naar hun stagebedrijf als ze daar nog welkom zijn. Anders blijven zij thuis (bijvoorbeeld als het bedrijf sluit of als het bedrijf je vraagt om thuis te blijven).

Wij hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op jullie begrip voor de situatie. Morgen ontvangen jullie verdere berichten over het hervatten van de lessen via e-mail, de website en Fronter.
 

 

Update: 13-03-2020

CITAVERDE College volgt alle berichten over het Corona virus op de voet. Wij volgen voorlopig de adviezen die de overheid ons geeft.

Betrouwbare informatie vindt u op de website van RIVM, GGD NoordGGD Zuid of de NOS. Studenten die geen klachten hebben komen gewoon naar school.

Aangescherpte maatregelen van de overheid

De maatregelen omtrent het coronavirus zijn sinds donderdag 12 maart aangescherpt. De overheid adviseert de volgende maatregelen, geldend tot 31 maart 2020. CITAVERDE College volgt nog steeds deze landelijke richtlijnen.

 1. Alle po- en vo- en mbo-scholen blijven open. Premier Rutte geeft aan dat de maatschappelijke impact van het sluiten van scholen erg groot is en doet daarbij een dringend beroep op docenten om zich te blijven inzetten. De ouders van onze studenten zijn immers vaak medewerkers van kritieke sectoren zoals de zorg en hulpverlening.
 2. Voor heel Nederland geldt; iedereen die last heeft van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts; meldt zich ziek.
 3. Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.

Ook bij CITAVERDE College gaan de lessen gewoon door

De lessen, toetsen en schoolexamens bij CITAVEDE College vinden zoveel mogelijk plaats zoals gepland. Als de overheid anders beslist, zal dat via de overheid gecommuniceerd worden en wij zullen dat dan ook communiceren. Houd de website in de gaten. 

Buitenlandse reizen

We hebben nu geen studenten in gebieden met een negatief reisadvies. Geplande reizen die op korte termijn zouden plaatsvinden, zijn tot nader order gecanceld. Voor reizen die later in het schooljaar gepland zijn, houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Indien nodig maken we gebruik van het annuleringsrecht. 

Stages 

De landelijke richtlijnen van het RIVM gelden ook voor studenten die stage lopen of werken. Wel wordt hen gevraagd zich te conformeren aan de richtlijnen die op het BPV-bedrijf gelden.

Klachten

Wat te doen bij (milde) gezondheidsklachten?

In lijn met het RIVM-advies, verzoeken wij leerlingen en collega’s dringend thuis te blijven/leren/werken wanneer zij last hebben van een of meerdere van de volgende klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Koorts

Ouders / studenten vragen wij indien mogelijk contact te houden met de school omtrent het lesmateriaal dat in de tussentijd behandeld wordt.

Besmettingsgevaar voorkomen

Ben je op zoek naar informatie over wat je zelf kunt doen om besmettingsgevaar te verkleinen? Kijk dan hier.

Informeren

CITAVERDE College volgt alle berichten over het Corona virus op de voet en neemt daar waar nodig maatregelen. Op deze pagina, www.citaverde.nl/corona, plaatsen wij geregeld updates. Zodra er een update beschikbaar is plaatsen wij dit ook op ons intranet. Indien er grote veranderingen plaatsvinden benaderen wij medewerkers, leerlingen, studenten en ouders via e-mail.

Heb je vragen? Mail dan naar corona@citaverde.nl