Eén loket voor het werken in onderwijs in heel Limburg


Werken in het onderwijs is een mooie -zo niet de mooiste- baan! Toch wordt het steeds lastiger om goede docenten te vinden én te behouden. We moeten dus met oplossingen komen zodat het onderwijs blijft boeien. Dat is belangrijk voor de werving van toekomstige leraren en docenten en voor een duurzame inzetbaarheid van de huidige leraren en docenten. Via 2 initiatieven komen we samen met Fontys Hogescholen met oplossingen voor personeelstekorten, voor nu en in de toekomst. Deze initiatieven zijn Leraar in Limburg van de gezamenlijke VO-scholen in Noord- en Midden-Limburg en mbo-docent in Limburg van Gilde, Vista en CITAVERDE College.

Lerarentekort
Net als elders in het land zullen ook in Limburg de komende jaren vele docenten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat betekent dat er een grote vraag naar docenten zal ontstaan. Zo zien we nu al tekorten ontstaan voor docenten in de bètavakken en in de talen Nederlands en Duits. Onderwijsinstellingen in het vo en mbo hebben moeite de juiste docenten te vinden. Tegelijkertijd is het ook van belang om goede docenten vast te blijven houden. Daarom is dit initiatief (waarbij samenwerking centraal staat) zo belangrijk.

Samen resultaten boeken
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), CITAVERDE College, Gilde Opleidingen en VISTA College (mbo) en Fontys willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor de regio. We werken daarom intensief samen om beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar personeel in onze regio. Zo verzamelen we samen data om goed inzicht te krijgen waar de tekorten en overschotten gaan ontstaan. Daarnaast delen we vacatures en stemmen de werving op elkaar af. Wij geven ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers, en bieden experimenteerruimte voor onderwijsinnovaties. Zo staan wij samen sterker in het terugdringen van het lerarentekort.

Leraarinlimburg.nl en mbodocentinlimburg.nl

De websites zijn live! Op deze sites staat informatie over werken in het onderwijs en vacatures van de betreffende scholen in de regio. Ook tref je er verhalen van stagiairs, docenten en zij-instromers over hun ervaringen op de deelnemende scholen. Waarom kozen zij voor het docentschap? Welke route hebben ze genomen? En wat maakt het werken in het onderwijs voor hen zo interessant? Ben je enthousiast geworden en wil je misschien zelf wel aan de slag in het onderwijs? Of heb je een goed idee voor onderwijsinnovaties die helpen in de aanpak van de lerarentekorten? Neem dan eens een kijkje op de sites.