“VAKOVERSTIJGEND WERKEN GEEFT RUIMTE OM DE LESSTOF DICHTERBIJ DE BELEVINGSWERELD VAN DE LEERLINGEN TE BRENGEN”

Docent Yannek van Schendel aan het woord
Auteur: Lieke Maessen

Het CITAVERDE College in Roermond biedt middelbaar onderwijs aan op vmbo-niveau. Het is een ‘groene’ school — bedoeld voor jongens en meisjes die belangstelling hebben voor de levende natuur, duurzaamheid en verzorging van de mens, dier en plant. Het is een ‘way of life’ en de school garandeert dat de leerlingen van hun passie een betaald beroep kunnen maken. Het is daarbij een gezonde school, waarmee ze bijdragen aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Op het CITAVERDE wordt in de onderbouw deels vakoverstijgend gewerkt. In de onderbouw krijgen leerlingen het vak Mens & Maatschappij (M&M): geschiedenis, aardrijkskunde en een deel maatschappijleer. De school vernieuwt graag en staat open voor verbetering. Yannek van Schendel, docent M&M, vindt het belangrijk om het curriculum te blijven ontwikkelen.
“Het is goed dat we scherp blijven op wat we onze leerlingen vertellen. Dat ze begrijpen en bewust worden van wat er in de wereld gebeurt en een eigen mening daarover vormen.” Aanleiding om M&M aan te bieden, is volgens Van Schendel simpel. “Voorheen waren aardrijkskunde en geschiedenis aparte vakken, was geschiedenis een verplicht examenvak en was het ook nog eens twee uur per week per vak. Dat zorgde voor veel theoretische uren, terwijl de leerlingen juist zo veel mogelijk in de praktijk willen doen.” Dat laatste is vooral belangrijk, vindt Van Schendel. “De doelgroep van het CITAVERDE zijn leerlingen die graag met hun handen bezig zijn en van aanpakken houden. Door vakoverstijgend te werken kunnen we onze tijd efficiënter indelen, waardoor er meer ruimte voor onze leerlingen is om in de praktijk aan de slag te gaan.

Van Schendel vindt het belangrijk om vakoverstijgend te werken met M&M, omdat hij nu ruimte heeft om het vak naar de belevingswereld van de leerlingen te brengen. Hij laat de leerlingen dingen onderzoeken en maken. “Ik wil ze het gevoel geven dat het dichtbij is wat ik vertel. In leerjaar twee hebben we het thema Tweede Wereldoorlog en krijgen de leerlingen de opdracht om een poster te maken over hoe de oorlog in Roermond verliep. Dit doen de leerlingen door zelf bronnen te zoeken en kaarten en plaatjes uit die tijd te bekijken. En dan hoor je ineens: ‘hé, daar woon ik!’. Dan is het dichtbij en dat spreekt ze aan.”
Een ander bijzonder project bij M&M is — in het kader van Burgerschapsonderwijs — het oprichten van een eigen politieke partij. “De theorie over de politiek en politieke partijen is ingewikkeld voor onze leerlingen omdat het vaak ver van ze af staat. Om de leerlingen meer aan te spreken, hebben we bedacht om de leerlingen een eigen partij op te laten richten. Ze moeten nadenken over een eigen naam, wat ze belangrijk vinden en hoe ze anderen kunnen overtuigen. Uiteindelijk maken ze een flyer van hun eigen politieke partij. De leerlingen zijn gemotiveerd en interesseren zich ineens voor onderwerpen waarvan ze niet wisten dat ze het belangrijk vonden. Na een paar weken hebben we alle politieke stromingen en begrippen met de leerlingen besproken, zonder dat we veel met de neus in de boeken hebben gezeten.”
 
Het vak M&M wordt al ongeveer tien jaar gegeven op het CITAVERDE College. Het vakoverstijgend werken bevalt de school goed. “Het is voor de leerlingen een makkelijkere en leukere manier van leren. De leerlingen zien echt de meerwaarde van het vak”, zegt Van Schendel. De school probeert ook de samenwerking te zoeken met andere vakken in projecten. Het nadeel is dan wel het organiseren van deze projecten. Het is vaak ingewikkeld om de roosters voor een korte periode voor alle klassen zo in te richten dat het project kan slagen. Hier zit nog de uitdaging voor de school.

Op de vraag wat leerlingen van het vakoverstijgende M&M vinden, zegt Van Schendel in alle eerlijkheid dat niet alle leerlingen er even positief over zijn. “Iemand die kapper of boer wil worden, vindt het niet per se interessant waar een land ligt. Ze denken al snel: ‘ja, nou en, wat heb ik daar later mee te maken?’ Daarom proberen we het zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te brengen.” Je ziet dat leerlingen hierdoor wel meer gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan. Ouders zijn wel massaal enthousiast. Zij vinden het belangrijk dat hun kind de basiskennis over het functioneren van de maatschappij en de bijbehorende geschiedenis kent. Op deze manier kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling. We zijn blij dat met de nieuwe voorstellen vakoverstijgend werken mogelijk maakt.