CITAVERDE College is partner van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving en vanuit die rol betrokken bij het project Samen voor bijen. Recent vond in het Gouvernement in Maastricht (en tegelijkertijd digitaal) het 5e symposium 'Limburgers bijeen voor bijen' plaats. Samen met experts uit ons werkveld is gesproken over de transitie naar duurzame en grootschalige aanpassingen in de dagelijkse praktijk. Naar samenwerking in het landelijk
buitengebied, naar verbeterd groen- en maaibeheer, naar nieuwe verdienmodellen voor natuur-inclusief boeren, en naar insectvriendelijker en toch economisch haalbare agrarische bedrijfsvoering.  

Een nieuwbericht vind u hier: https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/september/limburg-werkt/