Studenten CITAVERDE College Horst werken mee aan innovatieve mestscheiding

“We zijn altijd aan het dweilen geweest met de kraan open. Maar als je zorgt dat er niet gemorst wordt, hoef je niet te dweilen.”

Studenten Bart Derks en Wout van Dommelen werken sinds november 2019 mee aan MiNo, een mestband die mest en urine bij de bron scheidt. Varkensboer Michiel Nooijen is sinds 2010 bezig met de ontwikkeling van deze afvoerband.

MiNo is een afvoerband die schuin afloopt, waardoor de urine direct van de mest afloopt. Hierdoor kan er geen reactie plaatsvinden tussen het ureum in de urine en de mest, waarbij normaliter ammoniak ontstaat. Nooijen heeft het systeem in 2010 uitgewerkt. In 2011 draaide het prototype op zijn bedrijf. Daarna lag een aantal jaren zijn focus op andere zaken. In 2018 pakte hij de draad weer op, nadat er discussie ontstond over de werking van luchtwassers.

Vanaf november 2019 zijn de twee studenten uit CITAVERDE Horst bij dit project betrokken. Zij onderzoeken sindsdien hoe de stal het beste ingericht kan worden, om MiNo zo goed mogelijk te laten werken. “We kijken goed naar hoe het systeem werkt en in elkaar zit. Vervolgens kijken we op welke manier we dit systeem het beste in de stal kunnen verwerken.” aldus student Wout van Dommelen. Medestudent Bart Derks vult hierbij aan dat het natuurlijk gedrag van het varken een cruciale rol speelt: “Een varken is een heel slim dier, maar als een varken zich niet op zijn gemak voelt, gaat hij op de verkeerde plek mesten.”

Nooijen verwacht dat zijn systeem in de toekomst bij veel meer boeren te vinden is, aangezien bronaanpak een oplossing kan leveren voor de stikstofproblematiek die zich op dit moment afspeelt in Nederland. “Het voordeel van dit systeem is dat er geen ammoniak ontstaat, omdat de urine en de mest al bij de bron gescheiden wordt. Bijkomend voordeel is dat je twee zuivere producten creëert, die je weer apart kunt vermarkten.”
Waarom er niet eerder aan deze oplossing gedacht is, is volgens Nooijen simpel te verklaren: “We hebben als boeren nooit eerder naar bronaanpak gekeken. We zijn altijd aan het dweilen geweest met de kraan open. Maar als je zorgt dat er niet gemorst wordt, hoef je niet te dweilen.”