Afbeelding

Ondersteuning op VMBO

Veel persoonlijke aandacht

Talent, interesses en energie. Kinderen hebben het allemaal in overvloed. En elk kind is anders. Juist daarom brengt persoonlijke aandacht het beste in kinderen naar boven. Dat is op de basisschool al zo en dat geldt zeker voor ons VMBO.

Binnen CITAVERDE College is veel aandacht voor de persoonlijke ontplooiing van leerlingen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat leerlingen voldoende kennis opdoen en vaardigheden aanleren, maar we letten ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Maatwerk

Van iedere leerling houden wij een leerlingdossier bij. Door het leerlingvolgsysteem kunnen wij tijdig signaleren of iemand extra zorg, uitdaging of aandacht nodig heeft. Denk hierbij aan extra hulp bij lezen, onderwijs in kleinere groepen of bijles. Heeft een leerling de ambitie om door te stromen naar een hogere leerweg of naar de HAVO? Dan gaan we daar samen naartoe werken. Onze docenten bieden maatwerk om er voor te zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.

Natuurlijk zorgt CITAVERDE College ook voor dat extra steuntje in de rug voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ook daarvoor bieden wij maatwerk. We besteden specifieke aandacht aan verzuim en proberen te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten. Daarom onderhouden we intensief contact met de leerlingen, de scholen waar zij vandaan komen en met hun ouders.

Op onze scholen kunnen leerlingen altijd wel bij iemand terecht, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon, een mentor / leercoach of een ondersteuningscoördinator. We werken in teams waardoor de groep mensen waarmee leerlingen te maken hebben zo klein is dat zij elkaar goed kennen.

Passend Onderwijs

CITAVERDE College maakt ook deel uit van zogeheten regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Ook hier werken wij op verschillende manieren aan het verbeteren van de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. We helpen zoveel mogelijk leerlingen aan een diploma, eventueel met extra hulp.