Ouderraad CITAVERDE College Nederweert

De ouderraad voor het VMBO van het CITAVERDE College in Nederweert praat en denkt mee over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor onze school. Zij vormen de vertegenwoordiging van alle ouders van de leerlingen die op onze school zitten. Het doel hiervan is om de samenwerking tussen de school en de ouders/verzorgers te bevorderen.

Taken van de ouderraad

De dialoog tussen verschillende groepen en niveaus binnen onze  organisatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze school. De leden van de ouderraad houden zich concreet bezig met bijvoorbeeld:

  • wel/niet roken op school;
  • project ‘De Gezonde school en genotmiddelen’ (alcohol, roken en gokverslaving)
  • discussie over seksuele voorlichting, maatschappelijke hulp aan kinderen;
  • informatie over de inhoud van school, zoals Techniek, Wiskunde, Nederlands, Maatschappijleer en Basisvorming;
  • buitenschoolse activiteiten;
  • contact tussen ouders en docenten;
  • open dagen en thema-avonden;
  • boekencontrole
  • huiswerkbeleid
  • verkeersveiligheid
Lees meer
Afbeelding

Leden van de ouderraad Nederweert

Als ouder van een VMBO-leerling bent u automatisch lid van de oudervereniging. De leden van de ouderraad vormen het bestuur van deze oudervereniging. Bij de vergaderingen van de raad is de schoolleiding ook aanwezig. De leden kiezen zelf een voorzitter en een secretaris. Naast meedenken over belangrijke onderwerpen geven zij ook advies en dragen hun steentje bij op activiteiten zoals op open dagen, voorlichtingsavonden en kerstvieringen. De vergaderingen zijn ongeveer vijf tot zes keer per jaar op een vaste afgesproken avond. Als het bij bepaalde projecten nodig is, worden er vanuit de ouderraad werkgroepen opgericht.

Tot slot worden leden van de lokale ouderraad afgevaardigd in de centrale ouderraad van CITAVERDE College.

Contact met de ouderraad

Denkt u graag mee over de kwaliteit van ons onderwijs? Helpt u mee het opvoedklimaat te bevorderen? U kunt contact opnemen via de school of een mail sturen naar ouderraad-nederweert@citaverde.nl