Afbeelding

MBO INFORMATIE EN REGELINGEN

1. Schoolgidsen

2. Algemene informatie met betrekking tot onderwijskundig beleid MBO:
      Zie schoolgids hoofdstuk 'Organisatie van het Onderwijs'

3.  Infographic MBO onderwijsontwikkeling, overzicht herontwerp onderwijsstructuur 

4.  Structuur Onderwijsontwikkeling en -uitvoering MBO 2015-2019 ikv Herontwerp MBO

5.  'Op weg naar een groene horizon'. Handleiding onderwijsontwikkeling

6. Informatie en regelingen
6.a. Onderwijs- en examenreglement MBO CITAVERDE College 2020-2021
6.b. Onderwijsovereenkomst niveau 1 CITAVERDE College 2020-2021 (voorbeeld) 
6.c.Onderwijsovereenkomst niveau 2-3-4 CITAVERDE College 2020-2021 (voorbeeld)
6.d. Onderwijsovereenkomst Overig Deeltijd Onderwijs CITAVERDE College 2020-2021 (voorbeeld)
6.e. Onderwijsovereenkomst CITAVERDE College, wijzigingsblad 2020 (voorbeeld)
6.f. Bijlage 1 OOK, Passend Onderwijs, CITAVERDE College vanaf 2020
6.g. Bijlage 2 OOK, Passend Onderwijs, CITAVERDE College vanaf 2020
6.h. Praktijkovereenkomst BOL CITAVERDE College (voorbeeld)
6.i. Praktijkovereenkomst BBL CITAVERDE College (voorbeeld)
6.j.  Praktijkovereenkomst wijzigingsblad CITAVERDE College
6.k.  Machtiging betaling cursusgeld door werkgever of instantie
6.l. : Regeling Cum Laude CITAVERDE College 
6.m: Kaderregeling bindend studieadvies (met contactgegevens cie. van beroep vanaf 01-01-2021)
6.m.1. : bijlage format bindend studieadvies
6.m.2. : bijlage richtlijnen bindend studieadvies
6.m.3. : notitie toelatingsbeleid mbo 16.05.17 definitief
6.m.4. : verzoek afwijkende plaatsing 
6.m.5. : Oplegger besluitvorming Toelatingsbeleid mbo bol en bbl 2021-2022
6.m.6. : bijlage 1 bij besluitvorming Toelatingsbeleid mbo 2021-2022
 

7.  Reglement commissie van beroep voor de examens

Overig

1. CITAVERDE College heeft een ANBI-status.
2. Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten CITAVERDE College