ANBI-status

CITAVERDE College heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Deze status wordt door de Belastingdienst verleend aan instellingen die zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemene nut.  Een instelling met de ANBI-status kan in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. Een ANBI moet op de website een aantal verplichte gegevens publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

 

Naam
Stichting De Drie AOC's

RSIN/fiscaal nummer 
80.81.14.256

Contactgegevens
De Molen 94, 3995 AX, Houten

Doelstelling                                    
De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van Stichting de Drie AOC's staat hier beschreven.

Bestuurssamenstelling                  

College van bestuur

mevrouw J.M.P. Moons (voorzitter)

mevrouw A.T. Bredée (vicevoorzitter)

de heer J.P.M. Janssen

de heer A.R.G. van der Zee

mevrouw C.A.C. van Bragt

 

Raad van toezicht

de heer L.A. den Hartog (voorzitter)

de heer W. Smink (vicevoorzitter)

mevrouw H.K. Sluiter

mevrouw R.M. Bergkamp

de heer B.A.J. Haarman

mevrouw C.M. Fleuren

de heer J.B.J.P. Lemmen

 

Beloningsbeleid     
Voor de werknemers van Stichting de Drie AOC's is de CAO MBO van toepassing. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) zie  jaarverslag CITAVERDE, jaarverslag Wellant, jaarverslag Helicon. 

Verslag activiteiten                            
zie de 3 jaarverslagen.