Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van CITAVERDE College over het jaar 2020.

U kunt het volledige jaarverslag downloaden (4.2 MB) of download de infographic (1,3 MB) met de hoogtepunten uit ons jaarverslag van 2020.

Afbeelding

Dit bestuursverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang hebben bij een goed functioneren van CITAVERDE College:
• deelnemers / ouders;
• bedrijven en instellingen;
• ministerie van OCW, EZ en Raad van Toezicht CITAVERDE College;
• toeleverende scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
• HBO-instellingen die onze gediplomeerde deelnemers inschrijven;
• collega-AOC’s en ROC’s, AOC Raad, MBO Raad en VO Raad;
• gemeentelijke en regionale overheden;
• personeelsleden;
• algemeen geïnteresseerden. 


Het bestuursverslag bevat het verslag van het College van Bestuur, de jaarrekening, de accountantsverklaring en de reactie van het bestuur en een groot aantal bijlagen met cijfers. 

Contact

Wilt u reageren op dit bestuursverslag of meer informatie? Dat kan bij:
CITAVERDE College
Postbus 569
6040 AN Roermond
E-mail: a.damen@citaverde.nl