Afbeelding

Strategisch beleidsplan 

Inleiding

Binnen het strategisch beleidsplan ‘CITAVERDE voor het Leven’ 2015­ > 2019 stelden we onszelf de vraag op welke wijze de continuïteit, kwaliteit en innovatiekracht van het groen onderwijs, op alle niveaus, binnen Limburg het beste geborgd kon worden. Een vraag die nog steeds actueel is en met een geactualiseerde intentie voorligt voor de nieuwe beleidsperiode 2020>­2023. Het vertrekpunt daarbij is dat CITAVERDE College er, anno 2019, als onderwijsorganisatie goed voor staat maar scherp naar haar keuzes zal moeten kijken bij interne en externe verander- en vernieuwingsopgaven.

De opgaven voor het Nederlands beroepsonderwijs zijn immers groot:

  • Zowel in het VMBO als het MBO is sprake van teruglopende aantallen jongeren in specifieke leeftijdsgroepen, is toenemende vraag naar scholing van volwassenen en we zien een vergrijzende beroepsbevolking. In de afgelopen 2 jaren is er een stabiele, licht stijgende tendens in deelnemersaantallen binnen CITAVERDE College. CITAVERDE College zet in om deze ontwikkeling vast te houden.
  • ­ Er is steeds meer sprake van individuele leervragen welke maatwerk vergen, meer vraag naar gepersonaliseerd onderwijs, modulair aanbod en e-learning.
  • ­ We zien de impact van thema’s als klimaat, duurzaamheid, circulaire economie en gezondheid op de groene sector.
  • ­ Tegelijkertijd signaleren wij ook een vraag vanuit de maatschappij naar nieuwe beroepsvaardigheden en competenties met een vraag naar responsief en ondernemend gedrag van (toekomstige) medewerkers bij veranderende kaders.
  • ­ We zien bij allerlei samenwerkingen tussen mensen en tussen organisaties, ook van verschillende kennisgebieden of sectoren, dat de inbreng van ‘groene’ kennis steeds belangrijker is.
  • ­ Onze samenleving wordt diverser. Onze school staat in de samenleving en heeft als leergemeenschap een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort, mee kan bouwen en een bijdrage kan leveren. Iedere student en medewerker moet gezien worden en zich veilig voelen om zich te ontwikkelen. Het onderling begrip voor verschillende waarden en het zoeken naar verbinding is essentieel.

Dit zijn opgaven en uitdagingen die je niet in je eentje aanpakt, maar die vragen om brede samenwerking en het aangaan van bijbehorende verbindingen. Deze vormen de kern van het realiseren van krachtig, toekomstbestendig groen onderwijs.

Lees hier het strategisch beleidsplan van CITAVERDE College voor de periode 2020 > 2023.

Hoe wij tegen deze opgaven en uitdagingen aankijken leest u in het volledige strategische beleidsplan

Of download de poster met de hoofdlijnen!

Afbeelding

Contact

Wilt u reageren op dit beleidsplan of meer informatie? Dat kan bij:
CITAVERDE College
Postbus 569
6040 AN Roermond
E-mail: bestuur@citaverde.nl