Missie en visie

Voor de beleidsperiode 2015 – 2019 luidt onze missie“CITAVERDE voor het Leven!” 
We realiseren onze missie vanuit de visie dat:

➤ CITAVERDE College gezien wordt als een “way of life”; een groene school die veel meer betekent dan een goede opleiding;
➤ CITAVERDE College haar deelnemers / studenten hun talenten laat ontdekken en ontwikkelen;
➤ CITAVERDE College haar deelnemers / studenten zo opleidt dat zij van hun passie hun beroep maken en zo werken aan een gezond en groen leven.

De missie CITAVERDE voor het Leven! kent meerdere lagen. 
CITAVERDE College is een VMBO en MBO scholengemeenschap die in Zuidoost Nederland betekenisvol onderwijs verzorgt binnen het brede groene domein. Tevens richt zij zich op een breed aanbod van Leven Lang Leren middels cursussen, employabilitytrajecten en bedrijfsopleidingen in diezelfde regio.

Als brede groene scholengemeenschap willen wij onze deelnemers / studenten iets meegeven waar zij de rest van hun leven wat aan hebben: 
➤ een betekenisvolle groene opleiding met perspectief voor vervolgstudie en/of beroep;
➤ een schooltijd om met plezier op terug te kijken vanwege de sfeer en betrokkenheid;
➤ een school waar je bij betrokken wilt zijn en blijven;
➤ een school waar je vrienden maakt voor het leven.

Tegelijkertijd is er de meer overdrachtelijke betekenis dat CITAVERDE College bijdraagt aan het leven door haar opleidingen en persoonlijke vorming die bijdragen aan:
➤ een gezonde en groene duurzame leefomgeving;
➤ het bevorderen van een attitude waarbij er oog is voor elkaar en de natuurlijke omgeving;
➤ gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

Daarnaast kent het zijn betekenis voor haar medewerkers en externe partners als:
➤ goed werkgever met oog voor individuele ontwikkeling van kennis, kunde en kwaliteit;
➤ onderwijs, gebaseerd op de regionale economische ontwikkeling die niet ophoudt bij de grens;
➤ onderwijsinstelling die middels interne en externe samenwerking zoekt naar duurzaamheid en doelmatigheid.