Afbeelding

Studiefinanciering

Als je een BOL-dagopleiding volgt en achttien jaar of ouder bent, dan heb je recht op studiefinanciering. Dat betekent dat je van de overheid een maandelijkse bijdrage krijgt die wordt uitgekeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen Informatie Beheer Groep). Wanneer je een MBO-opleiding op niveau 1 of 2 (Sector Startniveau, Middelbaar Vakonderwijs) volgt, dan is de studiefinanciering een gift.

Na de opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een MBO-opleiding op niveau 3 of 4 (Middelbaar Vakonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs), dan wordt de studiefinanciering verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat je de studiefinanciering terug moet betalen als er uiteindelijk geen diploma wordt behaald. Volg je een BBL-opleiding, dan heb je geen recht op studiefinanciering. In dit geval betaalt het leerbedrijf meestal de opleidingskosten.

Kijk voor meer informatie op de website van de DUO: www.duo.nl

Een leven lang ontwikkelen met het levenlanglerenkrediet

Heb je géén recht meer op reguliere studiefinancieren maar wil je toch een opleiding bij ons volgen én ben je jonger dan 56 jaar? Dan kun je soms toch geld lenen om je collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

Om voor het levenlanglerenkrediet in aanmerking te komen, moet je onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je volgt een mbo-opleiding (alleen voltijd) of een opleiding aan hbo of universiteit (voltijd, deeltijd of duaal) . Modulair onderwijs, bijvoorbeeld aan de Open Universiteit, valt hier ook onder.
  • Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
  • Je bent jonger dan 56 jaar.
  • Je lesgeld of collegegeld wordt niet volledig betaald door een andere persoon of instantie, zoals bijvoorbeeld uw werkgever.

Kijk op duo.nl/levenlanglerenkrediet voor álle voorwaarden en voor meer informatie.