Afbeelding

Syntheseklas

CITAVERDE College Roermond helpt VMBO-leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in de relatie met leeftijdgenoten of docenten. Ook zij kunnen zo een VMBO-diploma behalen.CITAVERDE College Roermond VMBO wil dat alle leerlingen op een passende manier onderwijs krijgen. Soms is daar net iets meer voor nodig dan in het reguliere onderwijs geboden kan worden. In schooljaar 2017-2018 is CITAVERDE College Roermond gestart met een syntheseklas waarin leerlingen extra ondersteuning krijgen om een VMBO-diploma te behalen.

Opzet van de syntheseklas

De syntheseklas is voor leerlingen van groep 8 met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal, emotioneel en/of pedagogisch vlak. De klas bestaat uit maximaal 12 leerlingen. De leerlingen krijgen les van een of twee vaste docenten (mentoren) die alle lessen verzorgen.

Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere klas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. De geleidelijke overstap naar de reguliere klas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren en ambulante begeleiders (AB) van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling in leerjaar 3 volledig geschakeld is naar een reguliere klas en vervolgens met een VMBO-diploma op zak onze school verlaat.
 

Afbeelding

Aanmelding

De aannameprocedure van leerlingen voor de syntheseklas is uitgebreider dan de aanname voor de reguliere klassen van het CITAVERDE College. Leerlingen worden eerder aangemeld voor de syntheseklas, soms al als ze nog in groep 7 zitten. Aanmelding gebeurt altijd door de basisschool, in overleg met de ouders.

Bij aanmelding voor de syntheseklas starten we met een gesprek tussen de zorgcoördinator van het CITAVERDE College en de basisschool. Na dit gesprek is duidelijk of de leerling is gebaat bij plaatsing in de syntheseklas en/ of verdere oriëntering hiervoor zinvol is.

Als we verder gaan met de aannameprocedure, volgt er een gesprek met ouders en kind. Ook wordt er dan een afspraak gemaakt voor een meeloopdag. Tijdens de meeloopdag draait de leerling een volledige dag mee in klas 1 van de syntheseklas met als doel om te ervaren hoe het er in de syntheseklas aan toe gaat, te kijken of de leerling past in de syntheseklas en uitgebreider kennis te maken met de vaste syntheseklasdocent. De meeste meeloopdagen vinden plaats in de maanden januari en februari.

Tijdens de reguliere aanmelddagen in maart wordt de leerling definitief aangemeld voor de syntheseklas. Hierna vindt er overleg plaats tussen de toelatingscommissie en het samenwerkingsverband voor definitieve plaatsing in de syntheseklas van het CITAVERDE College. Na toelating worden ouders en basisschool hiervan zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Michiel Lanen of mevrouw Andrea Strohbücker: T 0475 346 346