Tegemoetkoming in de schoolkosten

Studeren is een investering in je toekomst, maar kost ook geld.  Er kunnen omstandigheden zijn waarin het opbrengen van de directe schoolkosten - zoals boeken en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat je ouders / verzorgers een minimuminkomen hebben.

Afbeelding

16 tot 18 jaar: Regeling minima gezinnen voor BOL-studenten

Je ouders kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Of zij hiervoor in aanmerking komen, is onder andere afhankelijk van hun inkomen. Stichting Leergeld voert deze regeling voor CITAVERDE College uit en bekijkt deze aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • Je volgt een MBO-opleiding in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL),
  • je bent minderjarig en je ouders hebben een inkomen op bijstandsniveau + maximaal 40%, waardoor zij moeite hebben alle benodigde leermiddelen aan te schaffen.

Wil je hier meer over weten? Lees dan verder Lees verder onder regeling minimagezinnen over de regeling en hoe je er gebruik van kunt maken. 

Afbeelding

18+: aanvullende studiebeurs voor BOL-studenten

Ben je achttien jaar of ouder en kunnen je ouders niet of weinig meebetalen aan je studie doordat zij een laag inkomen hebben? Dan kun je bij de overheid een aanvullende studiebeursaanvragen. Of je in aanmerking komt en hoe hoog deze tegemoetkoming is, is afhankelijk van het inkomen van je ouders en hun financiële situatie. 

Kijk voor meer informatie, een rekenhulp en aanvragen op de website van DUO.

Afbeelding

18+: Regeling minima gezinnen voor BBL-studenten

De regeling Minima gezinnen is binnen CITAVERDE College verruimd. Dat betekent dat ook BBL-studenten van 18 jaar of ouder een tegemoetkoming in de schoolkosten kunnen aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komen, is onder andere afhankelijk van je inkomen. Stichting Leergeld voert deze regeling voor CITAVERDE College uit en bekijkt deze aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • Je bent volwassen en ingeschreven als BBL-student,
  • Je hebt geen beschikking over een derdenmachtiging,
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat jouw zelfstandig (gezins)inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).
  • Je bent zelfstandig betalingsplichtig inzake het wettelijk verplicht cursusgeld en draagt dit zelfstandig aan CITAVERDE College af, CITAVERDE College mag dit niet voor jou betalen.

Wil je hier meer over weten? Lees verder onder regeling minimagezinnen over de regeling en hoe je er gebruik van kunt maken. 

Er zijn ook reiskostenvergoedingen mogelijk.