MBO Bedrijfsleider dierverzorging

Na deze opleiding heb jij een breed scala aan kennis en vaardigheden in huis. Jij bent een dierenexpert en weet bijvoorbeeld alles van het socialiseren en trainen van jonge dieren. Maar jij kunt ook wensen van klanten prima in kaart brengen en hen van een gedegen advies voorzien. En als bedrijfsleider kun jij natuurlijk ook wel wat verantwoordelijkheid aan, zo zorg je onder meer voor een veilige werkomgeving en stuur je je team aan. Word jij de nieuwe dierenkenner met een ondernemende houding in Limburg of daarbuiten?

Opbouw van deze MBO-opleiding

De MBO niveau 4 opleiding bedrijfsleider dierverzorging start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over de zorg voor dieren, hygiëne en gedragskenmerken, maar ook kennis van verkoop, voeding en leiding geven. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Een voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO opleiding is Duits.
 
Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Deze opleiding is er ook op niveau 2 en niveau 3.

Lees meer

Wat leer je

Organiseren Jij voert met gemak meerdere opdrachten tegelijk uit.
Leiderschapsvaardigheden Jij regelt het reilen en zeilen in het bedrijf of op de afdeling.
Klantgericht werken Jij snapt de wensen van de klant en draagt passende oplossingen aan.

Eisen

Vooropleiding - Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO leerwegen: KB (onder voorwaarden), GL of TL

Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie van je keuze.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald ontvang je een diploma niveau bedrijfsleider dierverzorging (crebonummer 25576).

Doorleren

Na de opleiding Bedrijfsleider dierverzorger kun je doorstromen naar een HBO-opleiding, bijvoorbeeld de opleiding Recreatie- en gezelschapsdieren of Dier- en veehouderij, of de opleiding Docent en kennismanager groene sector.

Beroepen

Jij kunt na deze opleiding aan de slag als bedrijfsleider in een dierenwinkel, beheerder van een dierenasiel of als houder van een dierenpension.

Kosten MBO-opleiding bedrijfsleider dierverzorging

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 1.216,- voor BOL-onderwijs.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding bedrijfsleider dierverzorging  moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 350,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 75,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig. 

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer