MBO Onderzoeker Leefomgeving

Met je MBO niveau 4-diploma onderzoeker leefomgeving op zak voer je onderzoek uit naar verontreiniging van (water)bodems, water en lucht. Een vergunningsaanvraag wordt pas goedgekeurd als jij het zegt. Je geeft advies over kwaliteitsverbeteringen of omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld over de uitvoering van water- en bodemsanering. Jij werkt nauwkeurig en hebt aandacht voor veiligheid. Soms is er weerstand van
mensen om je heen, maar daar heb jij mee om leren gaan. Je voert je werk uit op kantoor of op locatie, zowel binnen de stedelijke bebouwing als het buitengebied. Geen dag is hetzelfde!

Opbouw van de MBO-opleiding

De MBO niveau 4 onderzoeker leefomgeving start met een basisfase met algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je je toekomstige beroep kennen. Denk hierbij aan kennis over wet- en regelgeving, onderzoek en milieu. In je profielfase ga je je specialiseren in jouw afstudeerrichting. De studie gaat meer in op wat je voor jouw beroep moet kennen en kunnen. Tot slot kun je je studie helemaal eigen maken met een keuzedeel, waarin je je kennis verbreedt of verdiept. Voorbeeld van een keuzedeel voor deze MBO-opleiding is een programma waarbij je je voorbereidt op het HBO.  

Bekijk deze studie in cijfers

Studenttevredenheid, slagingspercentages, kans op werk, kans op stages en het gemiddelde startsalaris vind je hieronder:

Zoek jij een leuke opleiding in de richting van natuur? Kijk dan ook eens bij adviseur leefomgevingopzichter uitvoerder groene ruimte voor natuur, water en recreatie of hovenier .

Lees meer

Wat leer je

Onderzoek Jij voert het onderzoek uit en rapporteert je bevindingen.
Projectmatig werken Je bereidt vervolgonderzoek voor op basis van richtlijnen.
Coördineren Jij regelt en organiseert met gemak meerdere opdrachten naast elkaar.
Rapporteren Jij brengt verslag uit aan de hand van je inspecties en voert hierover overleg.
Adviseren Jij adviseert omgevingsvergunningen of kwaliteitsverbeteringen.
Zelfstandigheid Binnen je eigen verantwoordelijkheden neem je beslissingen.

Eisen

Vooropleiding Diploma niveau 3
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO
- VMBO KL, GL of TL
Vragen? Heb je vragen over de toelatingseisen? Neem dan contact op met de locatie.
Echte verhalen Van ouders, onze studenten & beroepsprofessionals

Examen

Je doet aan het eind van je opleiding op verschillende manieren examen. Voor algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde maak je een schriftelijk examen. Voor de praktijkvakken doe je proeven van bekwaamheid (PvB). Als je alle examens hebt gehaald en je stage positief is beoordeeld ontvang je een diploma niveau 4 Onderzoeker Leefomgeving (crebonummer 25581). 

Doorleren

Na de MBO opleiding tot onderzoeker leefomgeving kun je doorstromen naar een niveau HBO-opleiding. De opleidingen Land- en watermanagement, HBO rechten en Milieukunde sluiten bijvoorbeeld goed aan.

Beroepen

Na deze opleiding kun jij aan de slag bij een gemeente, provincie, een regionale uitvoeringsdienst (RUD/omgevingsdienst), een water- en heemraadschap of ingenieurs en adviesbureaus. Ook kun je werken bij een aannemer die onderzoek en sanering uitvoert of bij een productiebedrijf. 

Kosten MBO-opleiding onderzoeker leefomgeving

De kosten van je studie hangen af van je leeftijd, je leerweg (BOL of BBL) en je gekozen opleiding.

Lesgeld

BOL niveau 1-4 (voltijd)

Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je wel lesgeld. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 253,- voor BBL niveau 1 en 2.

Leer- en hulpmiddelen

Hieronder valt alles wat je nodig hebt om het onderwijs te kunnen volgen. De kosten hiervan verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. Voor een uitgebreide omschrijving van wat hier allemaal onder valt bij leer- en hulpmiddelen.

Voor de BOL-opleiding adviseur leefomgeving moet je voor boeken, readers en dergelijke rekenen op ongeveer € 300,- in het eerste studiejaar en ongeveer € 150,- in de overige leerjaren. Daarnaast schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen aan voor ongeveer € 400,-. Voor deze opleiding heb je ook een laptop nodig.

Vrijwillige (ouder)bijdrage  

Bekijk onze informatie over de vrijwillige ouderbijdrage bij CITAVERDE College.

Meer weten?

Wil je meer weten over kosten en tegemoetkomingen? Lees dan verder bij kosten MBO.

Lees meer