Afbeelding

Stage / BPV

Tijdens je MBO-opleiding ga je ook stage lopen. Dit noemen we de Beroepspraktijkvorming, oftewel BPV. Hier kun je laten zien wat je op school al hebt geleerd, maar het werkt ook andersom: je leert jezelf ontwikkelen tot hypermoderne beroepsbeoefenaar met een ondernemende houding. Oog hebben voor mens en omgeving is daarbij het uitgangspunt. Een hele leerzame ervaring! Er zijn verschillende varianten van stage:

  • dagstage: Gedurende het schooljaar loop je één of twee dagen per week stage.
  • blokstage: Je loopt stage gedurende een aaneengesloten periode van zes tot twaalf weken. Je bent vier of vijf dagen per week aanwezig in het leerbedrijf.
  • projecten en intergrale opdrachten: Deze voer je individueel of in groepsverband uit voor een organisatie. Als je verder in je opleiding bent, worden deze praktijkgerichter.
  • leren in de praktijk: Je leert gericht opdrachten uit te voeren in een erkend bedrijf, individueel en in groepsverband. De opdrachten zijn ontwikkeld door school of de ondernemer.

Afhankelijk van het niveau en de fase van je opleiding wordt er bepaald waar je tijdens je stage aan moet voldoen. Je laat zien dat je een aantal werkprocessen onder de knie hebt en dat jij een goede beroepshouding hebt. Daarnaast werk je aan een aantal individuele leerdoelen. Je BPV is voor jou ook een mooie kans om kennis te maken met het beroep en met de werkomstandigheden.

Een stagebedrijf zoeken

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk. Je kunt dus niet zomaar bij elk bedrijf aan de slag, ze moeten ‘erkend’ zijn. Het leerbedrijf moet deelnemers namelijk behalve reële beroepssituatie ook een krachtige leeromgeving kunnen bieden. Praktijkopleider(s) van het bedrijf spelen daar een belangrijke rol in - als vakman en vooral ook als coach. De praktijkopleider begeleidt en stimuleert studenten, biedt uitdagingen en weet zijn/haar enthousiasme voor het vak echt op hen over te brengen. Bovendien plant en organiseert de praktijkopleider de leeractiviteiten en stemt die af op de opleiding en de mogelijkheden van de student.

Maar hoe vind je een goed leerbedrijf? SBB heeft een online Stagemarkt waar je mogelijke leerplekken kunt vinden in een regio naar keuze. Heb je al een stagebedrijf op het oog? Check dan hier of het een erkend leerbedrijf is en of ze een stageplek aanbieden voor jouw opleiding.

Afbeelding

Competentiegericht

Om ordening aan te brengen in de kwalificaties van de deelnemer is een landelijke ontwikkeling opgezet met als doel een algemene kwalificatiestructuur. Deze structuur is gebaseerd op competenties. Competenties zijn een samenhangend geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt wordt zichtbaar in gedrag.

Lees meer over competenties en hoe je deze kunt meten op de website van S-BB