Inhoud

 • Toetsen kennis en vaardigheden maaien met de bosmaaier. (bij onvoldoende: bijscholen voordat wordt begonnen met Boma 2).
 • Gebruik, eisen en onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bouw en werking van de machine (veiligheidsvoorzieningen, afstelmogelijkheden machine, zaagblad en machine keuze).
 • Onderhoud bosmaaier (dagelijks onderhoud, zaagblad wisselen).
 • Veilig werken met zaagblad.
 • Aandacht voor persoonlijke afstelling machine en draagstel.
 • Herkennen en oplossen van storingen: disbalans, stationair draaien.
 • Praktijk: werken met de bosmaaier met zaagblad.

Doel

De deelnemer heeft kennis van de bosmaaier, kan deze bedrijfsklaar maken en onderhouden, en is basisvaardig om:

 • Houtachtige gewassen te maaien tot een diameter van maximaal 8 cm.

(dit vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met BOMA 2)

De deelnemer weet een veilige werkomgeving te creëren door LMRA (laatste Minuut Risico Analyse) toe te passen door een risicoanalyse te maken en op basis hiervan besluiten te nemen.

N.B. Het is noodzakelijk om de M20 Maaien met de bosmaaier gevolgd te hebben voordat u inschrijft.

Doelgroep

 • Medewerkers die met een bosmaaier in bosplantsoen of houtopstanden werken.
 • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer.

 

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt om te kijken welke vergoedingen voor uw sector van toepassing zijn!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@