Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen hebben wij voor je op een rijtje gezet.

Algemeen

Hoe vind ik een passende training of opleiding?

Ons open aanbod is opgenomen onder ‘Trainingen en Opleidingen’.

Je kunt op verschillende manieren de gewenste training of opleiding vinden.

 1. Je kunt via het 🔍 (vergrootglas) op de homepage direct zoeken met een ‘zoekwoord’.
 2. Vanaf de homepage kan je via de pagina ‘trainingen en opleidingen’ zelf je filters invullen en komen tot de gewenste keuze.
 3. Wij hebben boven in de bovenste balk op de website een ‘keuzehulp’. Na het beantwoorden van de vragen kom je gewenst tot een persoonlijk advies.
 4. Via verschillende pagina’s verwijzen wij je naar ons aanbod.
 5. Uiteraard kan je altijd contact met ons opnemen als je niet het gewenste resultaat op je scherm te zien krijgt.

Wanneer wordt de training of opleiding uitgevoerd?

Beschikbare trainings- of opleidingsdata worden te allen tijde gecommuniceerd op de webpagina van de desbetreffende training.

 1. Ga naar de gewenste training of opleiding.
 2. Onderaan de pagina van de training of opleiding staan de beschikbare data. Je kunt je direct inschrijven. Ook is het altijd mogelijk om je op de wachtlijst te plaatsen als de genoemde data niet passend zijn.

Waarom zie ik geen geplande data terug bij mijn keuze?

Indien er geen openstaande data bij een training of opmelding vermeld staan, dan kan je op de wachtlijst geplaatst worden. Kan jij een aantal deelnemers tegelijk opgeven dan kunnen wij samen de mogelijkheden bekijken om de training als groepstraining aan te bieden.

Wil je op de wachtlijst geplaatst worden, geef dit alsjeblieft aan. Wij nemen dan contact met je op als de training of opleiding weer georganiseerd wordt.

Wanneer ontvang ik informatie over mijn geplande training of opleiding?

Je ontvangt ongeveer 14 dagen voor de start van de training een e-mail, op het door jou opgegeven e-mailadres bij inschrijving, waarin wij de benodigde informatie over de training of opleiding met je delen.

Waarom een herhaling of hercerticering?

Volgens de Arbowet is blijvende deskundigheid een vereiste. Aan sommige certificaten (veelal branchegericht) is er een bepaalde geldigheidsduur gekoppeld.

Staat er geen geldigheid op het certificaat vermeld? Dan adviseren wij je om een herhaling te volgen om je deskundigheid te blijven borgen. De frequentie van opfrissen vertellen wij je graag tijdens de betreffende training.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkenden, werkzoekenden en studenten vind je op de pagina: ‘Subsidies en financiering’.

Welke leerroutes kennen wij?

bbl+maatwerk:
Bij een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) leer je het vak terwijl je werkt. Het onderwijsdeel beslaat ongeveer één dag per week. De rest van de tijd ben je aan het werk in de praktijk en doe je kennis op terwijl je werkt. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je dus een baan hebben in het vakgebied waar je voor opgeleid wilt worden.

maatwerk component
Yuverta Leven Lang Ontwikkelen biedt veel bbl-opleidingen aan voor groepen medewerkers van bedrijven: niveau 1 (entree) t/m 4. Wij bespreken samen met jou als werkgever de inhoud. Wij zorgen ook voor de inschrijving van jouw medewerkers.

Brancheopleiding:
Een vakopleiding die zich speciaal richt op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector aan het werk willen gaan. Wij werken samen met de VHG (hoveniers), Talentboom (boomteelt), Edupet (dier) en Fruit Tech campus (fruitteelt).

Yuverta opleiding:
Een opleiding is een onderwijsprogramma dat ingericht is om de benodigde kennis en vaardigheden voor een beroep of bedrijf over te brengen.

E-learning: Het is een methode om kennis en vaardigheden te verwerven die gaandeweg de nieuwe norm wordt in zakelijke trainingen en -onderwijs. Een training en/of leren met een digitaal apparaat. Het bekijken van een educatieve video, het lezen van een interessant artikel, of het invullen van een quiz – dat is allemaal e-learning.

(Her)examen:
Een examen is een eindtoets aan het einde van een opleiding op een deel van een opleiding en is bedoeld om de verkregen kennis te toetsen. Een herexamen vindt plaats als een of meer onderdelen van het examen met onvoldoende resultaat wordt afgesloten.

(Her)certificering:
Een (her)certificering) vindt plaats om aan te tonen dat je kennis en kunde actueel is. Belangrijk is dat je de einddatum van de geldigheid van de certificering in de gaten houdt voor het plannen van de hercertificering.

Masterclass:
Een masterclass zijn lessen die door een deskundige worden gegeven aan deelnemers in een bepaald vakgebied.

Module:
Is een onderdeel van een groter geheel, dat zelf ook weer bestaat uit meerdere onderdelen. Dit geheel staat ook bekend als een modulair systeem.

Praktijkleerroute:
Wil je graag werken, maar heb je geen diploma? Dan kan het lastig zijn een baan te vinden. Kies dan voor de Praktijkleerroute. Je wordt geholpen door een leerbedrijf en een praktijkbegeleider van de mbo-school. Als je de taken goed uitvoert, krijg je een praktijkverklaring. Hiermee kun je laten zien waar jij goed in bent. En vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt!

Toetsing:
Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van studie en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.

Training:
In een training staat ‘toepassing in de praktijk’ centraal. De definitie van een training is: Mensen laten oefenen. De deelnemers leren nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden en oefenen hiermee in de training om het vervolgens in de praktijk toe te passen. Een training bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten. Een training kan online gegeven worden als de inhoud dat toestaat.

Upgrade je diploma: Yuverta moet publieke en private activiteiten (financieel) scheiden bij het aanbieden van haar onderwijs. Dit geldt ook activiteiten die we verzorgen voor leerlingen en studenten. Naast het aanbieden van de reguliere opleidingen willen we ook graag dat deze doelgroep kan profiteren van alle mogelijkheden, die wij als Yuverta llo aanbieden. Voor deze doelgroepen is Upgrade je diploma ontwikkeld.

Inschrijven

Wat zijn de stappen voor inschrijven?

In onderstaande stappen leggen wij je graag uit hoe je je kunt inschrijven voor een training of opleiding:

 1. Vind de gewenste training of opleiding in onze website.
 2. Ben je op de pagina van je keuze? Ga dan naar de onderkant van de pagina.
 3. Onderaan de pagina staan de beschikbare data en locaties.
 4. Je klikt op de gewenste training of opleiding en je loopt automatisch de stappen door.

Is mijn inschrijving wel goed verwerkt?

Direct na de inschrijving ontvang je automatisch een e-mail van ons met een bevestiging van de inschrijving. Heb je deze mail niet binnen ca. 30 min. binnen, naam dan contact met ons op.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, je kunt je inschrijving annuleren. Annuleringen dienen altijd schriftelijk door u te worden gecommuniceerd. Bij een annulering door jou als klant gelden de algemene voorwaarden van Yuverta Leven Lang Ontwikkelen.

Let op: de kans bestaat dat (een deel van) de kosten in rekening wordt gebracht. Nadere toelichting hierover vind je in onze algemene voorwaarden.

Zakelijk

Voor wie is zakelijk (incompany)?

Heb je collega’s of medewerkers die een gelijke training of opleiding willen volgen? Dat noemen wij ons ‘zakelijke aanbod‘ ook wel incompany genoemd. Een training of opleiding die wordt georganiseerd voor jou en je collega’s of medewerkers. De locatie kan gezamenlijk bepaald worden. Denk aan 1 van onze Yuverta locaties, maar de eigen bedrijfslocatie kan ook uitermate geschikt zijn.

Het programma kan naar wens worden samengesteld en op de (bedrijfs)situatie worden toegesneden (maatwerk).

Voor meer informatie over ons zakelijk aanbod verwijzen wij je graag naar ‘zakelijk’.

Hoe kan ik een offerte aanvragen?

Heb je voor jou en je collega’s of medewerkers een vraagstuk waar je met ons over wilt sparren? Wij nodigen je van harte uit om de mogelijkheden te bespreken met één van onze collega’s.

Is er een minimum of maximum aantal deelnemers?

Per training verschilt het minimum en maximaal aantal deelnemers. Voor een incompany geldt meestal een dagtarief met daarnaast een (aantal) kostenpost(en) per deelnemer.

Examens

Hoe vind ik een passend (her)examen of (her)certificering?

Ons open aanbod is opgenomen onder ‘Trainingen en Opleidingen’.

Je kunt op verschillende manieren de gewenste training of opleiding vinden.

 1. Je kunt via het 🔎 (vergrootglas) op de homepage direct zoeken met een ‘zoekwoord’.
 2. Vanaf de homepage kan je via de pagina ‘trainingen en opleidingen’ zelf je filters invullen en komen tot de gewenste keuze.
 3. Wij hebben boven in de bovenste balk op de website een ‘keuzehulp’. Na het beantwoorden van de vragen kom je gewenst tot een persoonlijk advies.
 4. Via verschillende pagina’s verwijzen wij je naar ons aanbod.
 5. Uiteraard kan je altijd contact met ons opnemen als je niet het gewenste resultaat op je scherm te zien krijgt.

Afronding en vervolg

Registratie bij Bureau erkenningen
Een behaald certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Je kunt het certificaat verlengen met een praktijktoets tijdens een hercertificeringsbijeenkomst. De NKC-certificaten worden uitgegeven en beheerd door Bureau Erkenningen. Deze instantie controleert ook of de aangesloten exameninstellingen en examinatoren aan alle eisen voldoen.

Een Nederlands Kettingzaag Certificaat is in Nederland niet verplicht. De vraag naar het certificaat neemt toe, omdat het voor iedereen meteen duidelijk is welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Vervolg

Het is belangrijk dat je na het behalen van het certificaat elke drie jaar een nieuwe training voor hercertificering doorloopt.

Het NKC-certificaat is maximaal 5 jaar geldig. In de VBNE-richtlijn praktijkopleidingen staat dat om de 3 jaar opleiding/hercertificering nodig is.

Verklaring van deelname, certificaat, getuigschrift of diploma?

Wanneer je een training, opleiding of (her)examen succesvol afrondt, ontvang je een:

1. Verklaring van deelname
bevestigt dat je een training gevolgd hebt.

2. Certificaat

3. Diploma

4. Pasje

Op de websitepagina van de training, opleiding, (her)examen staat bij ‘resultaat’ het bewijsstuk genoemd.

Reminders voor vervolgtrainingen, herhalingen en hercertificeringen?

Als je bij ons een training of opleiding volgt en er is een vervolgtraining mogelijk. Dan houden wij je hier graag van op de hoogte. Dit geldt ook voor herhalingen en/of hercertificeringen. Belangrijk is uiteraard dat je dit zelf ook altijd in de gaten houdt.

Kan ik mijn (her)examen of (her)certificering annuleren?

Ja, je kunt je inschrijving, zonder opgaaf van reden, annuleren. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gecommuniceerd.  Bij een annulering door jou als klant gelden de algemene voorwaarden van Yuverta LLO.

Let op: de kans bestaat dat (een deel van) de kosten in rekening wordt gebracht. Nadere toelichting hierover tref je aan in onze algemene voorwaarden.

Mijn certificering verloopt binnenkort, wat nu?

Je dient je hercertificering te hebben volbracht voordat de geldigheidsdatum, welke vermeld staat op je certificaat/pasje, is verstreken.

Mijn (her)certificering is verlopen, wat nu?

Over het algemeen betekent dit dat je je opnieuw moet gaan certificeren.
Bij sommige certificaten is er een uitlooptermijn van toepassing. Wij kijken graag met je mee.

Hoe word ik geïnformeerd over de resultaten van mijn examen/(her)certificering?

De uitslag van het examen/hercertificering wordt per e-mail gedeeld met de deelnemer en de contactpersoon, mits beide e-mailadressen aan ons zijn opgegeven bij inschrijving.

Wij streven ernaar om de uitslag binnen 4 weken na afloop van het examen/hercertificering te communiceren.

Facturatie

Klopt het dat ik geen BTW zie?

Alle vermelde prijzen de site van Yuverta LLO zijn exclusief btw. Trainingen en opleidingen zijn vaak vrijgesteld van btw.

Hoe kan ik betalen?

Betalen kan op factuur en het betalen via Ideal volgt.

Hoe ontvang ik de factuur?

De factuur wordt via de mail verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Wanneer ontvang ik de factuur?

Je ontvangt de factuur ongeveer 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de eerste trainings- opleidingsdag.

Wat moet ik doen, mijn factuur klopt niet?

Voor vragen over je factuur kan je contact opnemen met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Overig

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ondanks het feit dat Yuverta Leven Lang Ontwikkelen werkt aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze kennisoverdracht en alles wat daarmee samenhangt, kan het natuurlijk gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent.

Wil je een reactie op de dienstverlening geven en heb je dit niet kunnen uiten tijdens het evaluatiemoment tijdens de training of opleiding? Laat het ons dan weten via het meldpunt voor een klacht.

Hoe gaat Yuverta LLO om met mijn persoonsgegevens?

Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Yuverta Leven Lang Ontwikkelen zich aan de eisen die de wetgever stelt. Kijk voor meer informatie bij onze privacy verklaring.

Huisje voor biodiversiteit

Wil je direct een passend advies?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Volg ons

Wachtlijst inschrijven voor Veelgestelde vragen