Subsidies en financiering

Overzicht financiële regelingen leren en werken voor werkenden, werkzoekenden en studenten

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkenden, werkzoekenden en studenten vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

handen die planten in de grond potten

Legenda

De kans is groot dat je een aanzienlijk deel van je training of opleiding niet zelf hoeft te betalen. Voor onze trainingen en opleidingen zijn namelijk verschillende regelingen en subsidies beschikbaar. Wij zetten ze voor je op een rij.

De getoonde informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is een indicatie. We raden aan om deze zelf te controleren op actualiteit. 

Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de CAO Colland.

Er zijn onder meer subsidieregelingen voor trainingen, bbl-opleidingen en VHG brancheopleidingen. Ook is er een subsidieregeling voor het T-rijbewijs. Bekijk de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl.

Doorzaam

Als uitzendkracht kun je met de Doorzaam Scholingsvoucher zelf de regie in handen nemen. Met de voucher kun je één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van € 500,- incl. btw en is gratis. De voucher is echt voor jou persoonlijk: dus jij bepaalt wat je wilt leren. Er moet wel een relatie zijn met je huidige of toekomstige werk. De scholingsvoucher is beschikbaar voor uitzendkrachten die:

 • niet hoger opgeleid zijn dan mbo-niveau 4;
 • géén contract voor onbepaalde tijd hebben bij het uitzendbureau.

De Scholingsvoucher is bedoeld voor het vergroten van jouw duurzame inzetbaarheid. Je kunt hier elk kalenderjaar opnieuw gebruik van maken. Bekijk de aanvraagperiode en voorwaarden op www.doorzaam.nl. 

Doorzaam stimuleert daarnaast ook werkende uitzendkrachten die zich willen (om)scholen voor een kansrijk beroep. Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500,- (excl. btw).

Erasmus+

Wil je je grenzen verleggen? En leren van collega-bedrijven in het buitenland? De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden je de kans om in het buitenland nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Meer weten? Kijk op www.erasmusplus.nl.

Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen, werken partijen uit verschillende landen samen. De officiële naam van Interreg is: Europese Territoriale Samenwerking. Lees meer over de regeling op www.interreg.eu.

Levenlanglerenkrediet

Iedereen tot 57 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of
lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het
Levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO.

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

 • Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit;
 • Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

SLIM-subsidie

De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-subsidie) is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen. Deze is in 2024 opnieuw beschikbaar voor mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk om deze subsidie in te zetten voor individuele scholing, als opvolger van het STAP-budget. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling eruit gaat zien. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mdieu: Duurzame inzetbaarheid bedrijven

De Mdieu-subsidie is bestemd voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een nieuwe methode of werkwijze, het organiseren van een training of het uitvoeren van onderzoek. Maar het kan ook een activiteit zijn die werknemers meer grip geeft op hun loopbaan of ondersteunt bij het leven lang leren. Voor deze activiteiten kunnen bedrijven nu subsidie aanvragen.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar om medewerkers met zwaar werk, voor wie het echt niet lukt om gezond werkend de pensioenleeftijd te bereiken, tot maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Het aanvragen van deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als een bedrijf óók investeert in duurzame inzetbaarheid. Het minimale bedrag dat aangevraagd kan worden aan subsidie bedraagt € 75.000.

Startersbeurs

De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 700,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op: www.startersbeurs.nu

De Startersbeurs is in te zetten indien je een opleiding afgerond hebt en je tussen 18 en 26 jaar bent.

Studiefinanciering

Om recht te hebben op studiefinanciering moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende situaties:

 • Je doet een voltijd mbo-opleiding;
 • Je doet een voltijd opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 • Je doet een duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug.

Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.

Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo-opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs. Je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen.

Subsidie Praktijkleren

Wil jij als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Eén van de belangrijkste subsidieregelingen op dit gebied is de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling ondersteunt bedrijven en organisaties die studenten de kans aanbieden om praktijkervaring op te doen tijdens hun opleiding.

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Voor het studiejaar 2023-2024 kun je subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 3 juni 2024 tot uiterlijk 17 september 2024 om 17.00 uur. Voor alle informatie kijk via deze link.

Aanvragen
Voor het studiejaar 2023-2024 kan je de subsidie aanvragen vanaf 3 juni. Een subsidieaanvraag dien je in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruik je gegevens die al in jouw bezit zijn, zoals de (praktijkleer)overeenkomst. Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt je op mijn rvo.nl.

Tegemoetkomingen

De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl.

Deze tegemoetkoming is voor:

 • Voltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO);
 • Studenten tussen 18 – 30 jaar.

Tegemoetkoming deeltijders
Deze tegemoetkoming geldt voor het cursusgeld en de schoolkosten. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover lees je op www.duo.nl/particulier.

Deze tegemoetkoming is voor:

 • Deeltijd voortgezet onderwijs of voortgezet volwassenenonderwijs (VAVO);
 • Studenten ouder dan 18 jaar.

Transitievergoeding

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Andere financieringsmogelijkheden

Regionaal mobiliteitsteam
Hulp nodig bij baanverlies of van werk(loosheid) naar werk? Je kunt terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT) als je werk of inkomen bent kwijtgeraakt. Of als je werk dreigt kwijt te raken. Het team helpt kosteloos met advisering, scholing en matching. De regionale mobiliteitsteams zijn er om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen.

Als werknemer een opleiding volgen
Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden.

Scholing vanuit UWV
Ontvang je een WW-uitkering? Dan kun je bij jouw adviseur Werk een verzoek tot scholing indienen. De adviseur beoordeelt vervolgens of je deze opleiding kunt volgen met behoud van uitkering, of je wel of geen vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht en of UWV de opleiding voor je betaalt.

Leren met een WIA/WAO/Wajong-uitkering
Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/ zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding.

Ik kan geen regeling vinden die op mij van toepassing is
Bekijk of jouw gemeente mogelijkheden tot scholing biedt. Misschien zijn er sectorale regelingen. Als je een WW-uitkering hebt, kun je mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie.

Regelhulp financieel CV
Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp laat je zien of dat zo is. Aan het eind kun je een persoonlijke brief maken met een overzicht van de voordelen. Deze brief is je financieel CV en kun je bijvoorbeeld meesturen met je sollicitatie. Bekijk de regelhulp op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv.

Advies
Wil je persoonlijk advies of wil je weten welke extra regelingen er gelden in jouw regio? Ga naar www.leerwerkloket.nl, neem contact op met een Leerwerkloket of overleg met Personeelszaken/HRM van het bedrijf waar je werkt.

Populaire trainingen en opleidingen

VHG - Aankomend Hovenier - man aan het werk in de tuinYuverta leven lang ontwikkelen logo vhg

VHG – Aankomend hovenier

Wil jij je laten omscholen tot hovenier of ben je al werkzaam in de sector? In deze praktijkgerichte opleiding leer je van vakdocenten hoe een aankomend hovenier werkt en denkt.

Brancheopleiding
1 jaar (30 avonden)
€ 2.525,00 p.p.
Topopleiding Urban Green Development - groene gevel van een gebouw

Urban Green Development (UGD) – topopleiding

In de topopleiding UGD leer je met een toekomstgerichte blik naar de leefomgeving kijken waarin groen en water een belangrijke rol spelen. Je weet hoe je kunt aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG's).

Yuverta opleiding
De opleiding duurt 9 maanden en bestaat uit 24 cursusdagen
€ 3.928,00 p.p.
Groen slingerpad/gebied met aan beide kanten water - Topopleiding watermanagement

Watermanagement – Topopleiding

Deze topopleiding wordt aangeboden vanuit een toekomstgerichte blik waarin groen, water en de omgeving een grote rol spelen. Aan de hand van casussen word je uitgedaagd na te denken over actuele vraagstukken, problemen en oplossingen.

Yuverta opleiding
8 dagen
€ 3.079,00 p.p.
Handen met verf - mbo praktijkleerroute op maat

Leren bij Yuverta LLO

Het werk en de wereld om ons heen veranderen continu. Net als je eigen ambities en plannen. Je wilt je aanpassen en ontwikkelen om het verschil te kunnen maken in jouw wereld of op jouw vakgebied. In deze continue reis is Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een vertrouwde basis voor je. Of het nu gaat om persoonlijke kennis middels een training of opleiding. Dichtbij en praktisch. Groei mee en maak steeds een stap in jouw groene vakwereld.

Referenties en ervaringen uit de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Ivo staat op straat naast planten en een boom

“Plantenkennis, kleine kneepjes hoe snoei je het beste een boom, dat is wat ik tijdens de bbl-opleiding medewerker hovenier niveau 2 heb geleerd. Daarvoor was ik er een leek in en nu heb ik de vaardigheden en de basis erin zitten. Het bezig zijn vind ik daarnaast ook leuk. Ik ben er niet 1 die constant in de schoolbanken wil zitten en buiten leer je ook een hele hoop. Meer dan dat je eigenlijk van papier leert.”

Ivo

Medewerker gemeente Heerlen

Mensen graven in de grond met scheppen

"Ik heb Koen onlangs geïntroduceerd bij andere woningcorporaties. Want wat wij doen, moet bij alle woningcorporaties op de agenda staan."

Stephan Ros

Projectleider bij woningcorporatie Staedion

Beeldscherm van een tuin met een man op de achtergrond - Referentie Berry Zaad

‘De brancheopleiding Aankomend Projectleider beviel mij erg goed. De manier van lesgeven was top, lekker snel, zoals het ook op de werkvloer werkt. Het was goed om Plantenkennis een boost te geven. Bij het stukje Bodemkunde komt meer kijken dan je denkt, heel interessant, ook wat het betreft het bewustzijn in wat je eigenlijk doet.’

Berry Zaad

Projectleider Dak (tuinen) & Gevelbegroeiing. Koninklijke Ginkel Groep.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Subsidies en financiering