Vernieuwing onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen

Om jou echt een leven lang te laten ontwikkelen, is het de taak van Yuverta een passende LLO-leeromgeving met service te creëren. Het LLO-onderwijs is flexibel (vorm, duur, niveau, inhoud), authentiek en praktijkgericht. Uiteraard afgestemd op behoefte, niveau, tijd van de lerende. Als LLO-team zorgen we wel voor borging van samenhang en continuïteit door dezelfde onderwijskundige uitgangspunten en modulaire en stapelbare opbouw van ons portfolio. We investeren in mens en materiaal, zowel offline als op onze digitale platforms. Samen met kernpartners in de community.

Yuverta llo eaas onderwijs ontwikkeling

Ontwikkelingen en uitgangspunten voor herinrichting onderwijs

Er ontstaat een brede doelgroep van 16 tot 67 jaar (of ouder) die breed definieerbaar is en verschillende wensen heeft. 

 • Wij geven antwoorden op opleidingsvragen die los gekoppeld kunnen zijn van de (financierings)structuur van reguliere opleidingen (crebo’sen kwalificaties).
 • Onze LLO-organisatie van leren biedt flexibiliteit in tijd, plaats en tempo, leerweg en leerniveau
 • Ons aanbod van onderwijs op maat door herinrichting van de planningsstructuur gericht op onvoorspelbaarheid, (modulaire) cyclus en versnellen/vertragen).
 • Een breed aanbod van blended learning trajecten: combinatie tussen flipped classroom, coaching en leren op de werkvloer en (digitaal) leerplatform.
 • Wij staan voor het aanbieden en en doorontwikkelen van nieuwe bedrijfsacademies. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op leren en human capital ontwikkeling.

E-learning

 • Aanbod van contextuele kennis binnen e-learningprogramma’s
 • Leren op een aantrekkelijke manier door de combinatie van lezen, luisteren en kijken.
 • Casestudy’s en inzichtsverhogende vragen
 • Kennisniveau kan worden getoetst

Virtueel klaslokaal/ruimte

 • Het virtuele klaslokaal wordt gebruikt om vragen te stellen, antwoorden te krijgen, praktische ervaring met collega’s te bespreken
 • Allemaal onder begeleiding van een trainer
 • Peer topeer-forum voor leren en samen ontwikkelen tussen de deelnemers

Online coaching

 • Elke deelnemer heeft een eigen coach
 • Beschikbaar op afspraak of op aanvraag voor de deelnemer
 • Begeleiden leerproces van de deelnemer van een afstand.

Klaslokaal/ruimte

 • Verschuift opzettelijk instructie naar een lerende-gecentreerd model in welke de tijd in de klas ingezet wordt voor dieper en zinvol leren met eigen leervragen van de lerende
 • De klassikale sessies zijn een combinatie van coaching, diepte-theorie sessies en case gedreven intervisie.

Coaching on the job

Tijdens coaching on the job, begeleidt de coach de deelnemer bij de uitvoering van de verworven kennis in zijn dagelijkse werk

Praktijk

 • Specifieke vaardigheden die niet kunnen worden getraind op de eigen werkplek kunnen worden geoefend bij specifieke partijen.
 • Vergezeld door begeleiding van praktische experts werkt de deelnemer aan zijn of haar praktische vaardigheden.

Leren bij Yuverta LLO

Het werk en de wereld om ons heen veranderen continu. Net als je eigen ambities en plannen. Je wilt je aanpassen en ontwikkelen om het verschil te kunnen maken in jouw wereld of op jouw vakgebied. In deze continue reis is Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een vertrouwde basis voor je. Of het nu gaat om persoonlijke kennis middels een training of opleiding. Dichtbij en praktisch. Groei mee en maak steeds een stap in jouw groenblauwe vakwereld.

Yuverta llo bbl incompany
Yuverta llo bblc medewerker groen

Subsidies en financiering

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkenden, werkzoekenden en studenten hebben wij op een rij gezet. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

Referenties en ervaringen uit de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Jos Jonkers referentie

"Ons vak wordt ook steeds belangrijker. Als je kijkt naar de uitdagingen waarvoor de samenleving staat en de rol die wij daarbij hebben als groene branche, dan zie je dat er heel veel kansen voor ons zijn en nog komen."

Jos Jonkers

Jonkers hoveniers

Martine Niks Cuijten referentie

“Kijk dit blije ei hoofd! Als je me een paar jaar geleden had gezegd dat ik vrijwillig nog een opleiding zou volgen en het ook nog eens superleuk zou vinden, had ik je niet geloofd. Maar wat was dit een leuk jaar zeg! Ik keek uit naar iedere woensdag dat ik naar het Yuvertapark kon voor de opleiding Urban Green Development. Ik heb genoten van iedere studiedag! Ik heb zoveel inspiratie opgedaan en nieuwe vriendschappen gesloten met klasgenoten. Gelukkig ben ik nog niet helemaal klaar. Dan volg ik nog 1 module en lever ik mijn rode draadopdracht in (er kwam even een bevalling tussendoor ????)."

Martine Niks-Cuijten

Beleidsadviseur Klimaatadaptatie en Biodiversiteit bij Gemeente Laarbeek

Stephan Ros referentie

"Ik heb Koen onlangs geïntroduceerd bij andere woningcorporaties. Want wat wij doen, moet bij alle woningcorporaties op de agenda staan."

Stephan Ros

Projectleider bij woningcorporatie Staedion

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Vernieuwing onderwijs