Vernieuwing onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen

Om jou echt een leven lang te laten ontwikkelen, is het de taak van Yuverta een passende LLO-leeromgeving met service te creëren. Het LLO-onderwijs is flexibel (vorm, duur, niveau, inhoud), authentiek en praktijkgericht. Uiteraard afgestemd op behoefte, niveau, tijd van de lerende. Als LLO-team zorgen we wel voor borging van samenhang en continuïteit door dezelfde onderwijskundige uitgangspunten en modulaire en stapelbare opbouw van ons portfolio. We investeren in mens en materiaal, zowel offline als op onze digitale platforms. Samen met kernpartners in de community.

Een poster met de uitleg van EAAS

Ontwikkelingen en uitgangspunten voor herinrichting onderwijs

Er ontstaat een brede doelgroep van 16 tot 67 jaar (of ouder) die breed definieerbaar is en verschillende wensen heeft. 

 • Wij geven antwoorden op opleidingsvragen die los gekoppeld kunnen zijn van de (financierings)structuur van reguliere opleidingen (crebo’sen kwalificaties).
 • Onze LLO-organisatie van leren biedt flexibiliteit in tijd, plaats en tempo, leerweg en leerniveau
 • Ons aanbod van onderwijs op maat door herinrichting van de planningsstructuur gericht op onvoorspelbaarheid, (modulaire) cyclus en versnellen/vertragen).
 • Een breed aanbod van blended learning trajecten: combinatie tussen flipped classroom, coaching en leren op de werkvloer en (digitaal) leerplatform.
 • Wij staan voor het aanbieden en en doorontwikkelen van nieuwe bedrijfsacademies. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op leren en human capital ontwikkeling.

E-learning

 • Aanbod van contextuele kennis binnen e-learningprogramma’s
 • Leren op een aantrekkelijke manier door de combinatie van lezen, luisteren en kijken.
 • Casestudy’s en inzichtsverhogende vragen
 • Kennisniveau kan worden getoetst

Virtueel klaslokaal/ruimte

 • Het virtuele klaslokaal wordt gebruikt om vragen te stellen, antwoorden te krijgen, praktische ervaring met collega’s te bespreken
 • Allemaal onder begeleiding van een trainer
 • Peer topeer-forum voor leren en samen ontwikkelen tussen de deelnemers

Online coaching

 • Elke deelnemer heeft een eigen coach
 • Beschikbaar op afspraak of op aanvraag voor de deelnemer
 • Begeleiden leerproces van de deelnemer van een afstand.

Klaslokaal/ruimte

 • Verschuift opzettelijk instructie naar een lerende-gecentreerd model in welke de tijd in de klas ingezet wordt voor dieper en zinvol leren met eigen leervragen van de lerende
 • De klassikale sessies zijn een combinatie van coaching, diepte-theorie sessies en case gedreven intervisie.

Coaching on the job

Tijdens coaching on the job, begeleidt de coach de deelnemer bij de uitvoering van de verworven kennis in zijn dagelijkse werk

Praktijk

 • Specifieke vaardigheden die niet kunnen worden getraind op de eigen werkplek kunnen worden geoefend bij specifieke partijen.
 • Vergezeld door begeleiding van praktische experts werkt de deelnemer aan zijn of haar praktische vaardigheden.

Leren bij Yuverta LLO

Het werk en de wereld om ons heen veranderen continu. Net als je eigen ambities en plannen. Je wilt je aanpassen en ontwikkelen om het verschil te kunnen maken in jouw wereld of op jouw vakgebied. In deze continue reis is Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een vertrouwde basis voor je. Of het nu gaat om persoonlijke kennis middels een training of opleiding. Dichtbij en praktisch. Groei mee en maak steeds een stap in jouw groenblauwe vakwereld.

Persoon die plant in de grond vasthoudt
Man in een groene overal die planten aan het poten is - medewerker groen en cultuurtechniek

Subsidies en financiering

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten stimuleren werkend leren met financiële regelingen. De financiële regelingen voor werkenden, werkzoekenden en studenten hebben wij op een rij gezet. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou gelden.

Referenties en ervaringen uit de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Simon staat in de natuur met zijn handen in zijn zakken

Doordat ik merk dat ik meer weet, ga ik zelfverzekerder te werk. Ik kan verantwoorden wat ik doe, waar ik ook aan het werk ben. Ook als ik gewoon bij mensen thuis de tuin doe.”

Simon

Deelnemer bbl opleiding vakbekwaam medewerker Natuur, water en recreatie (niveau 3)

Kevin staat tussen de bladeren

“Kennis over de benamingen van planten voor mezelf en voor mijn collega’s heeft de opleiding mij echt mee geholpen, omdat sommige collega’s echt niet weten hoe het heet. Het heeft ook geholpen met het klantgericht uitleggen als mensen naar ons toekomen, waarom we zo laat iets doen. Het leren en werken is ook zeer gevarieerd.”

Kevin

Medewerker Vebego

Maaike van Leeuwarden

"Wat een feestje! ... waren alle 24 cursusdagen Topopleiding Urban Green Development, heel veel geleerd van de experts, de interessante excursies en de inspirerende groep medecursisten. ... was het om vandaag mijn adviesrapport te mogen presenteren en mijn getuigschrift in ontvangst te mogen nemen! ... wordt het volgend schooljaar, als ik zelf aan de slag mag als coach en coördinator van de Topopleiding!! Enorm veel zin in! ????"

Maaike van Leeuwarden

Docent paraveterinair | Projectleider Hotspot Diermanagement en Welzijn

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Vernieuwing onderwijs