Derde leerweg

Flexibel onderwijs voor werkenden en werkzoekenden.

De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met bbl). Het verschil met bbl is dat bij een derde leerweg opleiding vaak wordt afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren). De studieduur is hierdoor korter en de opleiding kan flexibeler en sneller aangeboden worden.

mbo-opleiding

Via de derde leerweg kunnen werkenden en werkzoekenden een volledig, erkende mbo-opleiding volgen, maar ook een deel daarvan. Zo kan een deel afgerond worden met een mbo-certificaat of met een praktijkverklaring.

Mbo-opleidingen in de derde leerweg leiden op tot hetzelfde diploma als de leerroutes bol en bbl. Er gelden daarom dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs en de examinering. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de uitvoering hiervan.

De derde leerweg biedt extra mogelijkheden om met een flexibel onderwijsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften van werkenden, werkzoekenden en hun werkgevers. Er zijn geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om het leren op de werkplek te laten plaatsvinden.

Opleidingstrajecten binnen de derde leerweg worden niet bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Yuverta llo bblc vakbekwaam medewerker
Medewerker teelt
Yuverta llo derde

Voor- en nadelen derde leerweg

Voordelen van Derde leerweg opleidingen:

  • Je leert en doet vaardigheden op in de prakijk;
  • Je opleidingsduur is korter, omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld;
  • Je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig
    erkend;
  • Je opleiding is flexibeler en sneller.

Nadelen van Derde leerweg opleidingen:

  • Je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OCW.

Onderweg naar werk: welke leerroutes zijn er?

Een werkzoekende maakt niet zomaar de overstap naar een ander beroep in een nieuwe branche. En voor welke wijze van scholing kies je dan? Afhankelijk van het werk- en denkniveau, de ervaring en vooropleiding van de werkzoekende, zijn er binnen de derde leerweg diverse mogelijkheden. We bieden erkende mbo-leerroutes op verschillende niveaus. Gezamenlijk richten we ons op een duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden binnen de eigen arbeidsmarktregio.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Derde leerweg