Projecten

Yuverta LLO biedt diensten aan in het ontwerpen en ontwikkelen van traditionele, online en blended leeroplossingen. Ze zijn ondersteunend voor het onderwijs, beroep ondersteunend of hebben een informerend doel.

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.

Yuverta leven lang ontwikkelen rif biodiversiteit limburg

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.

Yuverta leven lang ontwikkelen project regiodeal limburg

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Yuverta leven lang ontwikkelen project brabanteet

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Yuverta leven lang ontwikkelen faunabeheer praktijk 1

Onboarding Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Kennismaken met Yuverta Leven Lang Ontwikkelen. Wie zijn wij als organisatieonderdeel? Waar staan wij voor en hoe ziet ons onderwijsmodel EaaS eruit?

Yuverta leven lang ontwikkelen faunabeheer praktijk

Faunabeheer in de praktijk

In het project 'Faunabeheer in de praktijk' wordt wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de mbo-student en het bedrijfsleven.

Allround operator in de mengvoederindustrie

Project Craft

Binnen het project CRAFT staat het organiseren van leren op individueel niveau in de levensmiddelenindustrie centraal.

Yuverta leven lang ontwikkelen greenflow header

Project GreenFlow

De Green Flow mbo-praktijkleerroutes betreffen flexibele praktijkleerroutes in de derde leerweg op het niveau van de mbo-praktijkverklaringsroute, entree- en mbo-certificering niveau 2 die worden ontsloten via het BLC platform Green Flow.

Yuverta leven lang ontwikkelen emr wine

Interreg EMR Wine

Het Interreg Euregio Maas-Rijn project EMRWINE heeft als doel het creëren van een Euregionaal netwerk MRE tussen de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw om zo tot een lokale sector met ecologische en duurzame productie- en consumptiemiddelen te komen.

Yuverta leven lang ontwikkelen emr skills4you

Interreg EMR Skills4You

Het Interreg Euregio Maas-Rijn project skills4you heeft als doel het bestuderen, ontwikkelen, creëren en verspreiden van vaardigheden voor alle competenties (skills4all competenties).

Yuverta leven lang ontwikkelen project voedvoedselbossen 1200x800 1

Voedselbossen

Voedselbossen zijn een voorbeeld van kringlooplandbouw, die de bodem, het bodemleven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit kunnen herstellen.

Vakexpert veehouderij

AgroLeeft

Samen leren, werken en leven AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Projecten