Overheid

Iemand die op zoek is naar werk, zich wil omscholen, of wil herintreden begint niet zomaar in een nieuwe branche in een andere functie of beroep. Afhankelijk van de persoonlijkheid, de ervaring en de opleiding zijn er diverse mogelijkheden. Wij bieden erkende mbo trainingroutes en opleidingen aan. Wij gaan met elkaar voor een duurzame inzet in de eigen arbeidsmarktregio; praktisch en gericht op vakmanschap.

mbo praktijkleerroute op maat

Leerwerkloketten

Leerwerkloket

Wij ondersteunen de leerwerkloketten in onze regio’s graag bij het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Zo bieden wij:

  • Advies op maat over scholing;
  • Inzicht in de regionale scholingsmarkt;
  • Inzicht in de financiële regelingen van leren en werken.
Levende gebouw

Arbeidsmarktregio’s & Werkgeversserivicepunten

Arbeidsmarktregio’s en werkgeversservicepunten (WSP)

De collega’s van de servicepunten ondersteunen wij vanuit het onderwijs graag met inhoudelijke kennis en informatie bij:

  • Loonbaanadvies;
  • Omscholings- en bijscholingsvraagstukken;
  • Inzet van praktijkleren.
Vakexpert veehouderij

Regionale mobiltieitsteams (RMT’s)

Regionale mobiliteitsteams (RMT)

De collega’s van de RMT’s ondersteunen wij vanuit het onderwijs graag met inhoudelijke kennis en informatie bij:

  • Loopbaanadvies;
  • Scholingsadvies;
  • Invulling van praktijkleren.
Wet Natuurbescherming; werken met gedragscodes N1 – Hercertificering

De keuze voor een duurzame toekomst

Kansrijke sectoren staan te springen om goed opgeleide mensen die aan de slag willen. Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) biedt een flexibel onderwijsaanbod dat past bij de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

In de groenvoorziening, teelt en waterbranche is altijd werk. De natuur staat in geen enkel seizoen echt stil. Daarnaast zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties ook voortdurend in beweging.

Arbeidsmarktperspectief

Binnen onze sectoren zijn er diverse beroepen waar nu, en in de toekomst, een goed uitzicht op werk is. Denk aan functies als medewerker groenvoorziening (bijvoorbeeld hovenier), teler en veredelaar of recreatief medewerker. Maar ook aan terrein- of natuurbeheerder, milieu-inspecteur, waterbeheerder of allround medewerker openbare ruimte.

Yuverta llo overheid

Actualiteit

De voortdurende maatschappelijke uitdagingen, technologische ontwikkelingen, robotisering en exponentiële groei in innovatie hebben een blijvende impact op het arbeidslandschap. We streven ernaar dat alle werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om een leven lang te blijven leren, groeien en ontwikkelen.

Duurzaamheid

Door de gevolgen van klimaatverandering komen we steeds meer beperkingen tegen in de ruimtelijke inrichting van ons land. Dit heeft directe gevolgen voor de manier waarop we onze ruimtes plannen en gebruiken. Het antwoord hierop ligt in de natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid.

Kwaliteit

Onze producten en diensten hebben een solide onderwijskundige onderlegging. Daarnaast vormt grondige kennis van wet- en regelgeving de basis van ons aanbod.

Vernieuwing

In de groene en blauwe sectoren staan we voor grote veranderingen. Nieuwe verdienmodellen en innovaties ontstaan voornamelijk door een andere manier van denken, inzet van robotisering, technologische vooruitgang, samenwerking en het overschrijden van sectorgrenzen.

Leven Lang Ontwikkelen

De toekomstige arbeidsmarkt ondergaat razendsnelle veranderingen en het is onze taak om daarop in te spelen. Dit vereist een herziening van onze visie op leren en ontwikkelen. Een duurzame aanpak op Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Verbinding

Binnen de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs, vanuit de invalshoek van continu leren en ontwikkelen, streven we naar verbinding, samenhang, afstemming en meetbare resultaten. Gezamenlijk werken we aan het realiseren van onze ambities op het gebied van een leven lang blijven ontwikkelen.

Kies voor een duurzame toekomst

De Nederlandse groene en blauwe sector spelen een belangrijke rol in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van de leefomgeving, het duurzaam produceren van voldoende en gezond voedsel, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en -veiligheid en het behouden van de natuur en biodiversiteit. Er wordt binnen deze branches hard gewerkt aan duurzame en innovatieve oplossingen voor nú en de toekomst.

Referenties en ervaringen uit de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Jan Knevelbaard referentie

"Ik heb in de Topopleiding UGD een boeiende dag van Karel Eigenraam mogen ervaren. In mei/juni is het mogelijk om in Houten en Klaaswaal, de wereld onder onze voeten te leren kennen."

Jan Knevelbaard

Docent groen-blauw mbo bij Yuverta

Jos Jonkers referentie

"Ons vak wordt ook steeds belangrijker. Als je kijkt naar de uitdagingen waarvoor de samenleving staat en de rol die wij daarbij hebben als groene branche, dan zie je dat er heel veel kansen voor ons zijn en nog komen."

Jos Jonkers

Jonkers hoveniers

Gosse Jilderda referentie

"Gisteren de topopleiding Urban Green development van Yuverta Houten mogen afronden. Zeer inspirerende opleiding, leerzaam, prachtige excursies, boeiende leerkrachten, waar we verder mee kunnen. En zeker niet te vergeten de leuke klasgenoten die heb mogen leren kennen."

Gosse Jilderda

Hoofduitvoerder en ecologisch adviseur bij Frisia Groep

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Overheid