Over Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) biedt praktijkgerichte en professionele trainingen en opleidingen aan binnen het groene en blauwe werkveld. Zowel de professional als de beginner kan bij ons terecht.

Yuverta over collegas leven lang ontwikkelen

Wat is Leven Lang Ontwikkelen (LLO)?

Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden is belangrijker dan ooit. Dit noemen we een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden mogen zich een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of, omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Wij assisteren je graag bij het maken van de juiste en passende keuzes.

Ontdek meer van Yuverta LLO

Kies voor een duurzame toekomst.

Yuverta-over-ons-leven-lang-ontwikkelen

Team

Maak kennis met onze collega’s

Wij staan samen voor de opgave om een omgeving en service te creëren die een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt. Het doel is dat de werkende mens mee kan gaan met de veranderingen en de eisen die de moderne maatschappij aan ons stelt.

Yuverta LLO brochure basis aanbod

Partners

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs

Samenwerken is belangrijk om innovatief en praktijkgericht, groenblauw onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. We geven dat vorm door samen te werken met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Samen pionieren, leren van elkaar en werken aan vernieuwing is onderdeel van onze werkwijze.

Yuverta-internationaal-leven-lang-ontwikkelen

Internationaal

Zie wat wij buiten Nederland doen

Yuverta LLO biedt programma’s aan in ontwikkelingsprojecten, train-de-trainerstrajecten en blended learning-projecten. De opleidingen kunnen worden aangepast aan de individuele wensen van de klant en de context van de locatie (het land).

Yuverta onze locaties leven lang ontwikkelen

Onze locaties

Ons open aanbod trainingen en opleidingen bieden wij aan op een groot aantal Yuverta locaties in Nederland. Uiteraard wordt ons bbl+maatwerk aanbod, in overleg, ook aangeboden op locatie.

Hotspots

Onze Hotspots zijn ontstaan om de verbinding tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs te maken. De thema’s: samenwerken, netwerken, leven lang ontwikkelen en onderwijs op de kaart zetten, staan hierin centraal. Alleen door samen te werken kunnen we blijven innoveren en investeren in talentontwikkeling in de groene- en blauwe sector.

Hotspot Groene Leefbare Stad
Yuverta llo bblc derde leerweg

Projecten

Yuverta LLO biedt diensten aan in het ontwerpen en ontwikkelen van traditionele, online- en blended leeroplossingen die ondersteunend zijn voor het onderwijs, beroep ondersteunend zijn of gewoon met informatieoverdracht te maken hebben.

Overzicht projecten

Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-rif-biodiversiteit-limburg

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-regiodeal-limburg

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.
Yuverta-leven-lang-ontwikkelen-project-brabanteet

Project Beet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen, is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Beet!

Actualiteit

Maatschappelijke opgaven, technologische ontwikkelingen, robotisering en exponentiële groei in innovatie verandert het werk zoals we dat kennen continu. Niet een verandering van tijdperk, maar een tijdperk van veranderingen! Een leven lang leren, groeien en ontwikkelen. Dat gunnen we alle werkenden.

Duurzaamheid

Door klimaatverandering gaat de ruimtelijke inrichting in ons land steeds meer knellen. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het antwoord hierop ligt in de natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid.

Kwaliteit

Onze producten en diensten hebben een solide onderwijskundige onderlegging. Kennis van wet- en regelgeving staat daarnaast aan de basis van ons aanbod.

Vernieuwing

Je hebt in de groene en blauwe sectoren te maken met grote transities. Vooral door anders denken, robotisering, techniek, samenwerking en cross-overs tussen sectoren ontstaan nieuwe verdienmodellen en innovatie.

Leven Lang Ontwikkelen

De markt voor de toekomst verandert echt razendsnel. Daar moeten wij op inspelen. Dat vraagt om een verandering in de visie op leren en ontwikkelen. Een duurzame aanpak op Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Verbinding

In de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs sturen we vanuit Leven Lang Ontwikkelen (LLO) op verbinding, samenhang, harmonisering en effect aan. Samen werken we aan het behalen van de ambities op een leven lang ontwikkelen.

Het laatste nieuws

Stad van de Toekomst

Lancering nieuwe blogserie Stad van de Toekomst

Groen, de groene omgeving, de groene stad, staat volop in de belangstelling. Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit is steeds meer zichtbaar om ons heen. Dit geeft tegelijkertijd kansen voor groene stadslandschappen. Meer groen geeft steden en dorpen de capaciteit om te blijven functioneren na extreme weersomstandigheden
Gewasbeschermingsonderwijs - Herman Janssen

40 Jaar Gewasbeschermingsonderwijs

Als bevlogen docent met 40 jaar ervaring in het gewasbeschermingsonderwijs heeft Herman Janssen wel wat te melden dacht de redactie. En dus vroegen we de afzwaaiend docent – per 1 september 2023 heeft hij afscheid genomen bij Yuverta – om een interview.
Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht

De Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema's Water, Bodem & klimaat'.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Over ons