Over Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen (LLO) biedt praktijkgerichte en professionele trainingen en opleidingen aan binnen het groene en blauwe werkveld. Zowel de professional als de beginner kan bij ons terecht.

Mensen buiten bij Yuverta park

Wat is Leven Lang Ontwikkelen (LLO)?

Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden is belangrijker dan ooit. Dit noemen we een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden mogen zich een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of, omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn. Wij assisteren je graag bij het maken van de juiste en passende keuzes.

Ontdek meer van Yuverta LLO

Kies voor een duurzame toekomst.

Mensen gieten water vanuit een gieter op het gras

Team

Maak kennis met onze collega’s

Wij staan samen voor de opgave om een omgeving en service te creëren die een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt. Het doel is dat de werkende mens mee kan gaan met de veranderingen en de eisen die de moderne maatschappij aan ons stelt.

Yuverta LLO brochure basis aanbod

Partners

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs

Samenwerken is belangrijk om innovatief en praktijkgericht, groenblauw onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. We geven dat vorm door samen te werken met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Samen pionieren, leren van elkaar en werken aan vernieuwing is onderdeel van onze werkwijze.

Een groep mensen uit een Afrikaans land

Internationaal

Zie wat wij buiten Nederland doen

Yuverta LLO biedt programma’s aan in ontwikkelingsprojecten, train-de-trainerstrajecten en blended learning-projecten. De opleidingen kunnen worden aangepast aan de individuele wensen van de klant en de context van de locatie (het land).

2 mensen aan het werk in de tuin van het Rijksmuseum

Onze locaties

Ons open aanbod trainingen en opleidingen bieden wij aan op een groot aantal Yuverta locaties in Nederland. Uiteraard wordt ons bbl+maatwerk aanbod, in overleg, ook aangeboden op locatie.

Hotspots

Onze Hotspots zijn ontstaan om de verbinding tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs te maken. De thema’s: samenwerken, netwerken, leven lang ontwikkelen en onderwijs op de kaart zetten, staan hierin centraal. Alleen door samen te werken kunnen we blijven innoveren en investeren in talentontwikkeling in de groene- en blauwe sector.

Hotspot Groene Leefbare Stad - Yuverta Park
Handen die plantjes poten - Derde leerweg

Projecten

Yuverta LLO biedt diensten aan in het ontwerpen en ontwikkelen van traditionele, online- en blended leeroplossingen die ondersteunend zijn voor het onderwijs, beroep ondersteunend zijn of gewoon met informatieoverdracht te maken hebben.

Overzicht projecten

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Actualiteit

Maatschappelijke opgaven, technologische ontwikkelingen, robotisering en exponentiële groei in innovatie verandert het werk zoals we dat kennen continu. Niet een verandering van tijdperk, maar een tijdperk van veranderingen! Een leven lang leren, groeien en ontwikkelen. Dat gunnen we alle werkenden.

Duurzaamheid

Door klimaatverandering gaat de ruimtelijke inrichting in ons land steeds meer knellen. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het antwoord hierop ligt in de natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid.

Kwaliteit

Onze producten en diensten hebben een solide onderwijskundige onderlegging. Kennis van wet- en regelgeving staat daarnaast aan de basis van ons aanbod.

Vernieuwing

Je hebt in de groene en blauwe sectoren te maken met grote transities. Vooral door anders denken, robotisering, techniek, samenwerking en cross-overs tussen sectoren ontstaan nieuwe verdienmodellen en innovatie.

Leven Lang Ontwikkelen

De markt voor de toekomst verandert echt razendsnel. Daar moeten wij op inspelen. Dat vraagt om een verandering in de visie op leren en ontwikkelen. Een duurzame aanpak op Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Verbinding

In de samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs sturen we vanuit Leven Lang Ontwikkelen (LLO) op verbinding, samenhang, harmonisering en effect aan. Samen werken we aan het behalen van de ambities op een leven lang ontwikkelen.

Het laatste nieuws

Arno de Jong aan het werk in de tuin - Topopleiding Urban Green Development levert waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is

Topopleiding Urban Green Development levert kennis waaraan behoefte is. De topopleiding Urban Green Development van Yuverta LLO trekt een gemêleerde groep mensen: van hoveniers die graag een bredere blik willen tot zij-instromers uit bijvoorbeeld zorg en welzijn.
Man houdt planten in een bak vast - VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO

Na de zomer, in september, starten de lessen weer voor de VHG Brancheopleiding bij Yuverta LLO. In Boxtel, Roermond en Houten kunnen aankomend hoveniers terecht voor het eerste jaar van de driejarige opleiding tot Vakbekwaam Hovenier.
Hotspot teelt - 2 mannen bij een boom

Hotspot teelt

De Hotspot Teelt is hét groene netwerk voor studenten, professionals en partners. Samen leren, innoveren en onderzoeken. De hotspot heeft als missie om duurzaamheid en circulariteit in de (sier)teeltsector te bevorderen door samen te werken, innovaties toe te passen en door het onderwijs.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Over ons