Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

  • Opdrachten geven aan medewerkers om bespuitingen uit te voeren;
  • Een bedrijfsanalyse maken w.b.t. de gewasbescherming;
  • Gewasbeschermingsmiddelen aankopen.

Modules

Deze module is onderdeel van de Brancheopleiding Boomkwekerij - bedrijfsleider 1. Deze bestaat uit 5 verschillende modules. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere modules:

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke modules. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle modules, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Doel

Werken met professionele middelen voor gewasbescherming

Werk je beroepsmatig met professionele middelen voor gewasbescherming? Dan heb je een licentie nodig. In deze module leer je wat er bij gewasbestrijding komt kijken. We wisselen hierbij theoretische kennis af met het oefenen in de praktijk.

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze module wordt ervan uitgegaan dat je medewerker en/of toekomstig medewerker van een boomkwekerij bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Afsluiting

Na het volgen van deze module kun je:

  • Schade aspecten van schimmels, aaltjes, insecten en virussen;
  • Kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden;
  • Vaststellen bestrijdingsnoodzaak en - tijdstip of groeistadium en bepalen dosering;
  • Veilig en verantwoord gebruik van de spuitmachine;
  • Kennis van de schadeaspecten van ziekten, plagen en onkruiden;
  • Resistentieontwikkeling, signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen; teeltplanning, milieuaspecten en arbeidsomstandigheden.

Je ontvangt een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Brancheopleiding Boomkwekerij - module Duurzaamheid
Startdatum traject: 07-09-2023
Locatie van training: Boskoop
Direct aanmelden
07-09-2023 14:00-20:00 Lesdag 1 van 7
14-09-2023 14:00-20:00 Lesdag 2 van 7
21-09-2023 14:00-20:00 Lesdag 3 van 7
28-09-2023 14:00-20:00 Lesdag 4 van 7
05-10-2023 14:00-20:00 Lesdag 5 van 7
12-10-2023 14:00-20:00 Lesdag 6 van 7
19-10-2023 14:00-20:00 Lesdag 7 van 7
20-10-2023 14:00-20:00 Examen