Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

 • Optimaliseren bedrijfsvoering;
 • Teeltplanning in de toekomst;
 • Logistiek;
 • Doorrekenen van bedrijf;
 • Kostprijsbewust handelen;
 • Innovaties.

Modules

Deze module is onderdeel van de Brancheopleiding Boomkwekerij - bedrijfsleider 1. Deze bestaat uit 5 verschillende modules. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere modules:

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke modules. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle modules, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Doel

Optimaliseren en innoveren

De kennis over je vak versta je. Als je aan de slag gaat als bedrijfsleider komt er meer bij kijken. Je komt in aanraking met optimalisatieprocessen, het opstellen van planningen, maar ook het lezen van jaarcijfers, begrotingen, kengetallen en kostprijzen. In deze module gaan wij de diepte in!

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze module wordt er vanuit gegaan dat je medewerker en/of toekomstig medewerker van een boomkwekerij bent. Deelnemers zijn minimaal 21 jaar oud of opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Afsluiting

Na het volgen van deze module kun je:

 • Adviseren over het uit te voeren jaarplan;
 • Sturen op de personeelsbezetting a.d.h.v. het jaarplan;
 • Volgen van het verloop van de bedrijfsvoering, o.a. via werkoverleg;
 • Initiëren van maatregelen om opgetreden verstoringen te corrigeren;
 • Ondersteunen van leidinggevenden /medewerkers bij het oplossen van niet reguliere problemen;
 • Initiëren en coördineren van onderzoek naar structurele problemen in processen.
 • Signaleren van verbetermogelijkheden, beoordelen van verbetervoorstellen;
 • Doorvoeren van verbeteringen, binnen het daarvoor gegeven mandaat.

Je ontvangt een certificaat.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Brancheopleiding Boomkwekerij - module Bedrijfsoptimalisatie
Startdatum traject: 25-05-2023
Locatie van training: Boskoop
Direct aanmelden
25-05-2023 14:00-20:00 Lesdag 1 van 6
01-06-2023 14:00-20:00 Lesdag 2 van 6
08-06-2023 14:00-20:00 Lesdag 3 van 6
15-06-2023 14:00-20:00 Lesdag 4 van 6
22-06-2023 14:00-20:00 Lesdag 5 van 6
29-06-2023 14:00-20:00 Lesdag 6 van 6