Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

  • Uitvoeren gewasbescherming (Licentie);
  • Gebrek- en overmaatverschijnselen;
  • Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, uitdunnen, opsnoeien e.d.);
  • Water geven (plaatsen en activeren beregeningsinstallatie);
  • Snoeien en groeien.

Doel

Je wilt natuurlijk dat alles groeit en bloeit. Daarvoor is een goede verzorging heel belangrijk. In deze module doe je kennis op over hoe je gewassen op de juiste manier verzorgt. We hebben aandacht voor onder andere gewasbescherming, uiterlijke verschijningen van gebrek en overmaat en de verzorging zoals snoeien en water geven.

Doelgroep

Voor iedereen die in een groene en innovatieve sector wil werken en breed inzicht wil in de verschillende aspecten.

Om deel te nemen aan deze module moet je medewerker en/of toekomstig medewerker van een boomkwekerij zijn. Deelnemers moeten minimaal 21 jaar oud zijn of opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Afsluiting

Je ontvangt een certificaat.

Brancheopleiding en modules

Wist je dat deze module onderdeel is van de brancheopleiding Boomteelt in ontwikkeling voor medewerkers en vakbekwaam medewerkers, die uit meerdere modules bestaan? Klik hieronder naar de verschillende pagina's.

Brancheopleiding Boomteelt (medewerker)
Brancheopleiding Boomteelt (vakbekwaam medewerker)
Kennismaken met de sector
Teeltvoorbereiding
Rooien en verwerken
Onderhoud, registratie en verantwoording

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@