Inhoud

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

  • Beoordelen, rooien/rapen en lossen van gewas;
  • Sorteren van gewas (op selectiecriteria);
  • Vullen van fust;
  • (Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage).

Doel

Aan het einde van de teelt wordt er gerooid of geraapt, gesorteerd, gecontroleerd en verpakt zodat er een mooi product naar de klant gaat. Hoe zit dit proces in elkaar en hoe doe je dit op een goede manier?
In deze module doe je kennis op over verschillende selectiecriteria van de gewassen en hoe deze het beste beoordeeld kunnen worden. Het (machinaal) verpakken en de daarbij behorende activiteiten komen ook aan bod.

Doelgroep

Voor iedereen die in een groene en innovatieve sector wil werken en breed inzicht wil in de verschillende aspecten.

Om deel te nemen aan deze module moet je medewerker en/of toekomstig medewerker van een boomkwekerij zijn. Deelnemers moeten minimaal 21 jaar oud zijn of opgeleid op minimaal niveau mbo-2.

Afsluiting

Je ontvangt een certificaat.

Brancheopleiding en modules

Wist je dat deze module onderdeel is van de brancheopleiding Boomteelt in ontwikkeling voor medewerkers en vakbekwaam medewerkers, die uit meerdere modules bestaan? Klik hieronder naar de verschillende pagina's.

Brancheopleiding Boomteelt (medewerker)
Brancheopleiding Boomteelt (vakbekwaam medewerker)
Kennismaken met de sector
Teeltvoorbereiding
Gewasverzorging en gewasbescherming
Onderhoud, registratie en verantwoording

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@