Inhoud

 • Veilig werken met de bosmaaier (Arbocatalogus Bos & Natuur en Hoveniers en groenvoorzieners)
 • Voorschriften voor veilig gebruik, handleiding bosmaaier
 • Ergonomie, houding en lichamelijke belasting
 • Gebruik, eisen en onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Bouw en werking van de machine (veiligheidsvoorzieningen, afstelmogelijkheden machine, maaigarnituur en machine keuze)
 • Onderhoud bosmaaier (dagelijks onderhoud, draad en slagmes wisselen
 • Herkennen en oplossen van storingen
 • Praktijk: werken met de bosmaaier met draadmaaikop en slagmes afgestemd op soort begroeiing

Doel

De deelnemer heeft  kennis van de bosmaaier, kan deze bedrijfsklaar maken en onderhouden,  en is basisvaardig om:

 • Ruig gras te maaien (incl. rondom obstakels)
 • Maaien van kruidachtige op verhardingen
 • Werken met haksel mes voor bramen en ruigten

(dit vaardigheidsniveau is vergelijkbaar met BOMA 1)

De deelnemer weet een veilige werkomgeving te creëren door  LMRA (laatste Minuut Risico Analyse) toe te passen door  een risicoanalyse te maken en op basis hiervan besluiten te nemen.

Klik hier voor de training 'Zagen met de bosmaaier'

Doelgroep

 • Medewerkers die met een bosmaaier werken.
 • Vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van landschaps- en natuurbeheer.

Afsluiting

Aan het einde van de training worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Colland subsidie:

Colland subsidie kan aangevraagd worden (de toekenning wordt gedaan door Colland en is van toepassing indien aan de voorwaarden wordt voldaan).

Klik hier voor de website van Colland Arbeidsmarkt om te kijken welke vergoedingen voor uw sector van toepassing zijn!

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@