Deze training betreft zelfstudie en bevat het opstellen van een bedrijfsplan en een digitaal theoretisch en een mondeling examen.

Inhoud

  • Herkennen en benoemen van de belangrijkste schadeaspecten van ziekten, plagen en onkruiden die in de bedrijfstak veel voorkomen
  • Herkennen van bodemgebonden ziekten en plagen
  • Behandelen van zaai- en pootgoed
  • Werken met bestrijdingsschema’s
  • Relatie tussen groeiomstandigheden en het voorkomen van ziekten en plagen
  • Verantwoord omgaan met schadelijke stoffen
  • Correcte dosering en bespuiting van gewas
  • Veilig en verantwoord gebruiken van de spuitmachine

Ook relevant

Doel

Via zelfstudie, het maken van het bedrijfsplan, het digitaal theoretisch en het mondeling examen kan de deelnemer de licentie behalen die nodig is voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen.

De licentie is 5 jaar geldig. Binnen deze 5 jaar dient u voldoende verlengingsbijeenkomsten bij te wonen. Bij geen tijdige verlenging dient u opnieuw examen af te leggen.

Doelgroep

Deze licentie is voor beheerders of eigenaren van een agrarisch loonbedrijf of groenvoorzieningbedrijf, die gewasbeschermingsmiddelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Ook verkopers en verkoopadviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over licentie 2 beschikken.

Om deel te nemen aan deze training dient u in het bezit te zijn van licentie 1.

 

Afsluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten met een digitaal theoretisch examen en een mondeling examen over het bedrijfsplan.

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@
Beschikbare startdata
Gewasbescherming licentie 2 bedrijfsvoeren - zelfstudie
Startdatum traject: 30-05-2023
Locatie van training: Horst Expeditiestraat
Direct aanmelden
30-05-2023 09:00-16:00 Lesdag 1 van 2 (examen)
06-06-2023 09:00-16:00 Lesdag 2 van 2 (individuele gesprekken)